Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-KH&ĐT ngày 29/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo một số nội dung liên quan đến việc tiếp công dân như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng 101, Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

2. Thời gian tiếp công dân: Buổi sáng, từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều, từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

3. Lịch tiếp công dân:

a) Tiếp công dân thường xuyên: Sở tổ chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần, không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

b) Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở: Giám đốc Sở trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Phó Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5, tuần thứ hai, hằng tháng; nếu ngày tiếp công dân của Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở được phân công nêu trên trùng vào ngày nghỉ lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở cùng đại diện các đơn vị thuộc Sở có liên quan.

Dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ: các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

c) Tiếp công dân đột xuất: Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Lãnh đạo Sở tổ chức tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

Hapi
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 21783940
Xem trong ngày:
Đang xem: