Thực hiện chế độ nghỉ Lễ theo quy định của Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 được thông qua ngày 20/11/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021);

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 như sau:

 Thời gian nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Sở được nghỉ ba ngày (03 ngày): từ ngày 31/12/2022 (Thứ Bẩy) đến hết ngày 02/01/2023 (Thứ Hai). Trong đó, ngày 02/01/2023 (Thứ Hai) được nghỉ bù do Tết Dương lịch trùng ngày thứ Bẩy cuối tuần.

* Lưu ý: Riêng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở bố trí lịch trực, làm việc vào sáng Thứ Bảy (ngày 31/12/2022) theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố về tổ chức làm việc vào buổi sáng Thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Hapi
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 21783890
Xem trong ngày:
Đang xem: