Thực hiện chế độ nghỉ Lễ theo quy định của Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 được thông qua ngày 20/11/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ

Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Sở được nghỉ ba ngày (03 ngày): từ ngày 01/01/2022 (Thứ Bẩy) đến hết ngày 03/01/2022 (Thứ Hai). Trong đó, ngày 03/01/2021 (Thứ Hai) được nghỉ bù do Tết Dương lịch trùng ngày thứ Bẩy cuối tuần.

2. Thực hiện nhiệm vụ trực, theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ

2.1. Các Phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Đối với Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở:

+ Phân công lãnh đạo phòng, đơn vị trực theo dõi, nắm tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2022, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có).

+ Có trách nhiệm quán triệt và đôn đốc công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) phải hoàn thành các công việc có thời hạn được giao, không để công việc đình trệ, ùn tắc; nhất là các công việc liên quan đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của công dân và doanh nghiệp.

+ Có trách nhiệm quán triệt và đôn đốc công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị thực hiện tốt các quy định, quy chế của cơ quan; quy chế,  hướng dẫn của Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở trong công tác đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ của cơ quan tại trụ sở làm việc.

+ Tuyên truyền, vận động CCVC&NLĐ trực thuộc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế và Thành phố; chủ động nắm bắt thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của các CCVC&NLĐ trực thuộc.

+ Không thực hiện đề xuất các đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài (đi du lịch, giải quyết việc riêng….) nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

+ Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan trong các ngày nghỉ Lễ.

+ Mỗi CCVC&NLĐ thuộc Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, vì bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.2. Giao Tổ Công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19:

 Giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành viên trong Tổ Công tác và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 301/QĐ-KH&ĐT ngày 19/5/2021 và nhiệm vụ đột xuất của Lãnh đạo Sở.

2.3. Văn phòng Sở:

- Phân công đầu mối giữ liên hệ công tác với Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở tại trụ sở Khu liên cơ quan, số 258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội; đảm bảo công tác trực bảo vệ tại các trụ sở (1) B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội; (2) Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội trong suốt thời gian nghỉ lễ.

- Chỉ đạo Bộ phận Công nghệ thông tin: tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu các phần mềm của cơ quan; cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

- Phân công Lãnh đạo Văn phòng trực, theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh: Đ/c Lê Tuấn Linh – Phó Chánh Văn phòng (ĐT liên hệ: 0985.193.979)

- Phân công thường trực giải quyết các vấn đề liên quan:

+ Về công nghệ thông tin: Đ/c Chu Minh An (ĐT liên hệ: 0912.673.381).

+ Về an ninh, trật tự: Đ/c Tạ Văn Ban (ĐT liên hệ: 0912.590.540).

Lưu ý: Các cán bộ được phân công trực không được tắt điện thoại, đảm bảo cơ quan liên hệ giải quyết công việc phát sinh (nếu có).

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Hapi
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 20588554
Xem trong ngày:
Đang xem: