- Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Địa chỉ: Khu liên cơ số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin Tài sản bán đấu giá:

Tài sản là bàn ghế, thiết bị văn phòng không cần dùng và không còn dùng được tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội năm 2022 với tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 27.992.980 đ (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu chín trăm chín hai nghìn chín trăm tám mươi đồng).

Chi tiết các tài sản bán đấu giá theo phụ biểu đính kèm

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức Đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng Đấu giá viên

Có tối thiểu 2 Đấu giá viên

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

4

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Có phòng đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

6

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận.

 

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Địa chỉ: Khu liên cơ số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội lựa chọn.

- Mọi vấn đề xin liên hệ đ/c Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0902051103.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội rất mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

Trân trọng./.

Thông báo 313
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 20677160
Xem trong ngày:
Đang xem: