Thực hiện: Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19; văn bản số 2398/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo đến cán bộ, công dân, tổ chức như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hoặc khi có thông báo mới của UBND Thành phố.

2. Đối với các TTHC đã triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và qua Hệ thống bưu chính công ích: tiếp tục thực hiện tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ trực tuyến của Thành phố (http://dichvucong.hanoi.gov.vn), Cổng dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn), Phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ cá thể (http://dkkdqh.gov.vn).

Riêng đối với các TTHC không thể thực hiện thủ tục qua hình thức trực tuyến liên quan đến việc: phục vụ công tác phòng, chống dịch, công vụ, ngoại giao… Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vẫn bố trí cán bộ trực để thực hiện tiếp nhận tại "Bộ phận Một cửa".

3. Đối với các TTHC đã tiếp nhận, giải quyết và đã có kết quả giải quyết trước ngày 23/7/2021:

- Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp: liên hệ, chuyển trả kết quả tới công dân, tổ chức qua Hệ thống bưu chính công ích.

- Lĩnh vực đầu tư xây dựng trong nước và đầu tư nước ngoài: liên hệ, hẹn thời gian trả kết quả và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch theo đúng quy định (thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, chỉ tiếp 1 công dân/ 1 thời điểm tại Bộ phận "Một cửa").

4. Công dân, người đại diện tổ chức có vướng mắc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội qua các phương thức:

- Dịch vụ bưu chính, địa chỉ nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội – Khu Liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

- Gửi thư điện tử, địa chỉ email: duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn

- Số điện thoại “Đường dây nóng”: 0928.383.838

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.

Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 20588592
Xem trong ngày:
Đang xem: