Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3370/VP-ĐT ngày 12/04/2022 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tạm dừng biến động tài sản của các cá nhân, tổ chức phục vụ yêu cầu điều tra tại Văn bản số 977/VPCQCSĐT ngày 05/04/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Căn cứ Thông báo số 502/TB-SXD(QLN) ngày 14/04/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc tạm dừng biến động đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu …) đứng tên các cá nhân (Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Lê Thị Ngọc Diệp) và các Công ty có liên quan đến các cá nhân nêu trên phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện như sau:

- Tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu ... có liên quan đến các cá nhân (Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Lê Thị Ngọc Diệp) và các Công ty có liên quan đến các cá nhân trên đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo để cá nhân, tổ chức; các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Hapi
Thông báo 289
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 20676928
Xem trong ngày:
Đang xem: