- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Địa chỉ: Khu liên cơ số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Hapi
Thông báo 395
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 20677006
Xem trong ngày:
Đang xem: