Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhận được Thông báo số 3532/TB-HĐTT ngày 14/11/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 thành phố Hà Nội thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau (có danh sách kèm theo);

Theo Thông báo trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 03 thí sinh trong danh sách điểm phúc khảo của môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải nội dung Thông báo trên của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 thành phố Hà Nội trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để các thí sinh được biết.

Trân trọng thông báo./.

Hapi
Thông báo số 3532/TB-HĐTT
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 21784030
Xem trong ngày:
Đang xem: