Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Hội nghị tập trung thảo luận tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2018, đồng thời đề ra nhiệm vụ năm 2019.

GRDP Hà Nội năm 2018 đạt 7,37%

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, KT-XH Hà Nội năm 2018 đạt nhiều kết quả nổi bật, tất cả 20 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6% (kế hoạch 7,5-8%); tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 55,5% (kế hoạch 55%); số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã (kế hoạch 26 xã); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,5% (kế hoạch 83,5%);… Kinh tế Thủ đô năm 2018 tiếp tục phát triển toàn diện, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,65% (theo cách tính mới là 7,37%) và duy trì năm sau tăng hơn năm trước (năm 2016 tăng 8,2%; năm 2017 tăng 8,48%). GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 4.080USD/người, gấp 1,12 lần năm 2015. Tổng thu ngân sách của thành phố năm 2018 ước đạt 238,8 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán (tăng 12,6% so với cùng kỳ). Chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, tiếp tục tái cơ cấu các khoản chi theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển. Năm 2018, tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn 50,8%.

Một góc Hà Nội nhìn từ tòa tháp EVN với nhiều tòa nhà cao tầng ở phía tây-tây bắc Hà Nội. ​Ảnh: TRỌNG HẢI       

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 6,5 tỷ USD, là năm đầu tiên đứng đầu cả nước. Kết quả 3 năm 2016-2018, thành phố thu hút được gần 13,25 tỷ USD, bằng 2,12 lần của cả giai đoạn 2011-2015 và bằng 48,6% của giai đoạn 1986-2015. Đáng chú ý, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục được tập trung phát triển, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 5,74 triệu lượt, tăng 16%, về đích trước hai năm chỉ tiêu thu hút khách du lịch quốc tế (mục tiêu là 5,7 triệu lượt vào năm 2020).

Thành phố tiếp tục quan tâm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh: Thực hiện mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng; triển khai diện rộng quy trình trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà. Năm 2018, đã có 25.700 doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký, lũy kế hết năm 2018 đạt 255.280 doanh nghiệp.

Tiếp tục năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, với tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá trên một số lĩnh vực, năm 2018, KT-XH thành phố đạt được kết quả tương đối toàn diện và tích cực. Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội năm 2019 là tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò của các cơ quan kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, năm 2019 là năm cần tăng tốc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành thành phố cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ; hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và quy hoạch phân khu còn lại, đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường... Phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 tăng 7,5% trở lên. Trong đó, dịch vụ tăng 7,1%-7,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 8,3%-8,4%; công nghiệp-xây dựng 8,5%-8,7%, nông nghiệp 2,5%-3%. Tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 10,5%-11%, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 7,5%-8%.

Bên cạnh đó, cần phát triển văn hóa-xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh cần chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh và các hoạt động đối ngoại; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm chỉ tiêu tuyển quân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục quốc phòng, an ninh; chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

NGUYỄN VŨ
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 20805215
Xem trong ngày:
Đang xem: