Khu liên cơ Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 84.024.38256637     Fax: 84.024.38251733

Website: http://hapi.gov.vn    Email: duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn

                                                                                                                     DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

TT

ĐƠN VỊ
(Chức vụ, đơn vị công tác)

Địa chỉ cơ quan

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Email

1

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

 

 

Giám đốc - Nguyễn Mạnh Quyền

024.38250477

nguyenmanhquyen_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Giám đốc - Vũ Duy Tuấn

024.39347903

vuduytuan_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Giám đốc - Trương Việt Dũng

024.38247083

truongvietdung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Giám đốc - Nguyễn Văn Đức

024.37347513

nguyenvanduc_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Giám đốc - Trần Ngọc Nam

024.37347512

tranngocnam_sokhdt@hanoi.gov.vn

2

VĂN PHÒNG SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.38256637 

 

Phó Chánh văn phòng – Trần Thị Dung

tranthidung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh văn phòng – Lê Tuấn Linh

letuanlinh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh văn phòng – Nguyễn Hồng Minh

nguyenhongminh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Bộ phận một cửa 16 Cát Linh

 

024.38257410
 

 

Bộ phận một cửa Nam Trung Yên

 

024.62820832
 

 

3

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.37347551 

 

Trưởng phòng – Nguyễn Hữu Lợi

nguyenhuuloi_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Nguyễn Thái Đông

nguyenthaidong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Trịnh Quang Anh

trinhquanganh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Trần Đức Phương

 

tranducphuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

4

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.38260257 

 

 Trưởng phòng - Nguyễn Hồng Lê

Nguyenhongle_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Lê Hoàng Nam Thắng

lehoangnamthang_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Lê Sinh Tiến

lesinhtien_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Nguyễn Thu Hà

nguyenthuha_sokhdt@hanoi.gov.vn

5

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.37347604 

 

Trưởng phòng - Nguyễn Quốc Chương

nguynquocchuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Hoàng Văn Giang

hoangvangiang_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Nguyễn Tiến Dũng

nguyentiendung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Nguyễn Tuấn Khải

nguyentuankhai_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Vũ Thuỳ Dương

vuthuyduong_sokhdt@hanoi.gov.vn

6

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.37347606 

 

Trưởng phòng - Trần Thế Phương

tranthephuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó   phòng - Trần Khánh Hưng

trankhanhhung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Trần Thị Kim Dung

tranthikimdung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Ngô Xuân Hùng

ngoxuanhung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Đỗ Thu Hằng

dothuhang_sokhdt@hanoi.gov.vn

7

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.373476085 

 

Trưởng phòng – Lương Hoài Nam

luonghoainam_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng -  Nguyễn Bắc Quân

nguyenbacquan_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Lê Thị Thanh Huyền

lethithanhhuyen_sokhdt@hanoi.gov.vn

8

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.37347550

 

Phó phòng  phụ trách–  Bùi Việt Hưng

buiviethung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng – Vũ Văn Thơ

vuvantho_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Lê Quang Minh lequangminh_sokhdt@hanoi.gov.vn

9

THANH TRA SỞ

Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.37347607 

 

Chánh Thanh tra - Chu Mạnh Khiêm

chumanhkhiem_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra - Lê Đình Mạnh

ledinhmanh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra – Đỗ Văn Tình

dovantinh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra - Nguyễn Thế Vinh

nguyenthevinh_sokhdt@hanoi.gov.vn

10

PHÒNG ĐKKD 

Tầng 3 - B10A Nam Trung Yên

024.62820834

 

Phó phòng - Nguyễn Hải Hùng

nguyenhaihung_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Lê Hồng Hạnh

lehonghanh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng Phụ trách - Trần Hà Thanh

tranhathanh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Nguyễn Xuân Thịnh

nguyenxuanthinh_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Trịnh Huy Tâm

trinhhuytam_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Đỗ Thanh Huyền

dothanhhuyen_sokhdt@hanoi.gov.vn

Phó phòng - Nguyễn Duy Cương nguyenduycuong_sokhdt@hanoi.gov.vn

11

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DN NVV

 

024.22392919
024.23223666

024.23479595

024.20215181

tthtdnnv_sokhdt@hanoi.gov.vn

 

 

Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 19039078
Xem trong ngày:
Đang xem: