Thứ năm, Ngày 23 tháng 11 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 205

Từ Liêm - ngày 22/01/2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Từ Liêm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

22/01/2013

 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?