Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 129

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÁNG 09 NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

02/12/2016

1. Trồng trọt

*) Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa trên địa bàn Thành phố đạt 119.116 ha, giảm 1,5% so cùng kỳ. Trong đó, lúa đạt 97.928 ha, giảm 1,7%; ngô 4.013 ha, giảm 5,8%; khoai lang 382 ha, tăng 2,8%; sắn 1.641 ha, giảm 7,6%; đậu tương 1.229 ha, giảm 14,4%; lạc 858 ha, tăng 22,3%; rau đậu, hoa cây cảnh các loại 10.844 ha, tăng 3,4%. Diện tích giảm chủ yếu ở cây lúa do: Nhà nước thu hồi đất ở quận Hà Đông, huyện Thường Tín; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây ăn quả, trồng hoa ở huyện Gia Lâm, Đan Phượng, Thường Tín; chuyển từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản ở huyện Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên...

Về năng suất: Ước tính, năng suất lúa đạt 55 tạ/ha, giảm 0,9% so với cùng kỳ; ngô 47 tạ/ha, giảm 4,9%; khoai lang 93 tạ/ha, tăng 0,6%; sắn 195 tạ/ha, giảm 0,7%; đậu tương 19 tạ/ha, giảm 2,6%; lạc 24 tạ/ha, tăng 4,9%; rau các loại 196,3 tạ/ha, tăng 1,8% so với vụ Mùa năm trước.

Về sản lượng: Lúa ước đạt 538.604 tấn, giảm 2,6%; ngô 18.861 tấn, giảm 10,4%; khoai lang 3.553 tấn, tăng 3,4%; sắn 32.000 tấn, giảm 8,2%; đậu tương 2.335 tấn, giảm 16,6%; lạc 2.059 tấn, tăng 28,3%; rau các loại 171.226 tấn, tăng 6,5% so với vụ Mùa năm trước.

Sản xuất nông nghiệp trong tháng chủ yếu là chăm sóc lúa và hoa màu vụ Mùa. Đối với cây lúa: Trà sớm đang trong giai đoạn chín sữa- chín sáp, trà trung đang trong giai đoạn chắc xanh, trà muộn đang làm đòng, trỗ bông. Nhìn chung các loại cây trồng đang trong thời kỳ phát triển tốt, nhưng đã xuất hiện sâu bệnh trên một số cây như sâu cuốn lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn, bạc lá trên lúa, ngô.

*) Cây lâu năm: Tổng diện tích cây lâu năm hiện có trên địa bàn Hà Nội ước đạt 19.997 ha, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó, cây ăn quả như xoài 421 ha, tăng 0,1%; chuối 3.340 ha, giảm 0,9%; thanh long 68 ha, tăng 4,4%; dứa 359 ha, tăng 37,5%; đu đủ 851 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Về sản lượng một số cây trồng: Xoài ước đạt 4.230 tấn, tăng 9,6%; chuối ước 58.164 tấn, tăng 5,6%; thanh long 484 tấn, tăng 5,1%; dứa 2.386 tấn, giảm 1,2%; đu đủ 13.213 tấn, tăng 5%; bưởi 29.114 tấn, giảm 4,2%; nhãn 23.992 tấn, tăng 4,1%; vải 10.195 tấn, giảm 0,2%;…

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn phát triển tương đối ổn định và có xu hướng tăng. Trong tháng không xảy ra những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, lợn tai xanh, lở mồm long móng... Chín tháng năm 2016, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 1.153 tấn, tăng 2,2%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 7.236 tấn, tăng 2,7%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 237.173 tấn, tăng 6%; sản lượng thịt gà 50.187 tấn, tăng 4,6%; sản lượng thịt vịt 12.480 tấn, tăng 3,8%; sản lượng thịt ngan, ngỗng 1.997 tấn, tăng 4,7%. Sản lượng trứng gia cầm ước đạt 895.313 nghìn quả, tăng 6%; trong đó trứng gà 550.798 nghìn quả, tăng 6%; trứng vịt 339.834 nghìn quả, tăng 6,2%; trứng ngan, ngỗng 4.681 nghìn quả, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2015.

3. Lâm nghiệp, thủy sản

- Lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng mới trong 9 tháng năm 2016 ước đạt 220 ha, tăng 2,8% so cùng kỳ. Trong đó, rừng sản xuất trồng mới đạt 199 ha, tăng 2,6%; rừng phòng hộ đạt 21 ha, tăng 3%. Diện tích rừng trồng được giao chăm sóc đạt 1.224 ha, tăng 8,1%. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 10.869 ha, giảm 4,6%.

Tình hình khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn Thành phố chủ yếu là diện tích rừng trồng đến kỳ cho thu hoạch và cây lâm nghiệp trồng phân tán. Tính chung 9 tháng, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 7.046 m3, giảm 1,3%; củi khai thác 32.925 Ste, giảm 1,3% so với cùng kỳ.

Thiệt hại rừng: Trong tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào, tính từ đầu năm đến nay đã xảy ra 13 vụ cháy rừng trên địa bàn Thành phố với diện tích 3,9 ha, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu đồng. Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tổ chức phân công lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý kinh doanh chế biến vận chuyển lâm sản.

- Thủy sản: Chín tháng đầu năm 2016, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 và  số 3, thành phố Hà Nội có 858 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ. Tuy nhiên, các hộ đã tu bổ, kè bờ bao kịp thời nên thiệt hại không lớn. Mặt khác, do các hộ nuôi thuỷ sản thường xuyên đánh tỉa, thả bù, thu hoạch liên tục nên sản lượng nuôi trồng vẫn tăng khá so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn Thành phố ước đạt 19.818 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thuỷ sản trên địa bàn ước đạt 67.007 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2015 (trong đó, sản lượng cá đạt 66.918 tấn, tăng 1,5%; tôm 42 tấn, tăng 1,8%; thuỷ sản khác 47 tấn, tăng 9,3%). Trong đó: Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng ước đạt 66.050 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 957 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?