Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 131

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÁNG 08 NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

02/12/2016

 

1. Trồng trọt

Toàn Thành phố tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa đạt 119.112 ha, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa đạt 97.928 ha, giảm 1,7%; ngô đạt 4.013 ha, giảm 5,8 %. Các đơn vị có diện tích trồng lúa giảm nhiều do Nhà nước thu hồi đất ở quận Hà Đông, huyện Thường Tín; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây ăn quả, trồng hoa ở huyện Gia Lâm, Đan Phượng, Thường Tín; chuyển từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản ở huyện Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên....

Nhóm cây lấy củ có chất bột trồng được 2.741 ha, giảm 6,9% so cùng kỳ. Trong đó, diện tích khoai lang đạt 382 ha, tăng 2,7%; sắn 1.641 ha, giảm 7,6%; dong riềng 640 ha, giảm 5,5%. Diện tích gieo trồng nhóm cây có hạt chứa dầu đạt 2.091 ha, giảm 3,1% so cùng kỳ. Trong đó, đậu tương 1.228 ha, giảm 14,4%; lạc 858 ha, tăng 22,2%. Diện tích gieo trồng cây rau, đậu, hoa, cây cảnh 10.842 ha, tăng 3,4%. Diện tích gieo trồng cây gia vị, dược liệu hàng năm đạt 268 ha, tăng 51,9%. Diện tích các loại cây hàng năm khác đạt 1.194 ha, giảm 2,2%.

Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn của tình hình thời tiết, ngay đầu vụ Mùa đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 vào đêm ngày 27, sáng ngày 28/7/2016 làm ngập 1.433 ha lúa, trong đó 108 ha ngập trắng. Tuy nhiên do chủ động trong công tác phòng chống bão, bơm nước tiêu úng kịp thời nên diện tích lúa bị ngập đến nay vẫn sinh trưởng ổn định.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trong tháng ổn định, đàn trâu 25.233 con, tăng 1,7% so với cùng kỳ; đàn bò 145.557 con, tăng 2,8% (trong đó, bò sữa 15.955 con, tăng 7,5%); đàn lợn trên 1,4 triệu con, tăng 3,5%; đàn gia cầm hơn 26,1 triệu con, tăng 4,3% (trong đó, đàn gà 16,4 triệu con, tăng 4,3%) so với cùng kỳ.

Trong tháng không xảy ra những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, lợn tai xanh, dịch lở mồm long móng. Hiện nay với thời tiết có nhiều bất thường nên công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm luôn được quan tâm và theo dõi chặt chẽ.

Các địa phương tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thực hiện công tác tiêm bổ sung các loại vắc xin do ngân sách Thành phố hỗ trợ và dân tự mua cho đàn gia súc, gia cầm. Kết quả tiêm phòng từng loại vắc xin tính đến ngày 15/8/2016 như sau: Dịch tả lợn 27.696 lượt con; vắc xin tai xanh 2.794 lượt con; vắc xin lở mồm long móng lợn 425 lượt con; vắc xin cúm gia cầm 219.950 lượt con; vắc xin dại 1.386 lượt con; vắc xin tụ huyết trùng trâu bò 172 lượt con; vắc xin lở mồm long móng trâu bò 83 lượt con.

3. Lâm nghiệp, thủy sản

- Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng trong tháng 8 ước đạt 17 ha, tính chung 8 tháng ước đạt 158 ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tình hình khai thác gỗ và lâm sản của thành phố Hà Nội chủ yếu là diện tích rừng trồng đến kỳ cho thu hoạch và cây lâm nghiệp trồng phân tán. Trong tháng 8, sản lượng gỗ, củi khai thác ước đạt: Gỗ 200 m3; củi 3.000 Ste. Lũy kế 8 tháng, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 5.116 m3, giảm 2,3%; củi khai thác ước đạt 27.550 Ste, giảm 0,7% so với cùng kỳ.

Trong tháng, không xảy ra vụ cháy rừng nào, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 13 vụ cháy rừng trên địa bàn Thành phố với diện tích 3,9 ha, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng. Đã xử lý 80 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 124 kg động vật hoang dã; tổng gỗ quy tròn 43,3 m3 (trong đó 29,2 m3 gỗ quý hiếm), phạt hành chính, bán lâm sản tịch thu được 1.403 triệu đồng.

- Thủy sản: Tháng Tám diện tích nuôi thả được 21 ha, bằng 19,8% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt 5.090 tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng 5.000 tấn, tăng 2%; Sản lượng khai thác đạt 90 tấn, bằng 90% so với cùng kỳ; Sản xuất cá giống đạt 30 triệu con các loại.

 

Tính chung 8 tháng, diện tích nuôi thả thủy sản ước đạt 21.190 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 48.123 tấn, tăng 1,4%. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 47.434 tấn, tăng 1,4%; khai thác thủy sản đạt 689 tấn, tăng 0,2%; Sản xuất cá giống đạt 914 triệu con các loại.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?