Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 134

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÁNG 07 NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

02/12/2016

1. Trồng trọt

* Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2016: Đến nay, công tác thu hoạch vụ Đông Xuân trên địa bàn đã kết thúc. Theo kết quả điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm trên địa bàn Thành phố như sau:

- Về diện tích: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 163.306 ha, giảm 5,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa đạt 99.454 ha, giảm 1,5%; ngô đạt 15.877 ha, giảm 5,6%; khoai lang 3.126 ha, giảm 13,2%; đậu tương 11.125 ha, giảm 40,6%; lạc 2.928 ha, giảm 6,9%; rau các loại 24.097 ha, tăng 1,2%; các cây khác 6.699 ha, tăng 4,8%.

- Năng suất một số cây trồng chính như sau: Lúa đạt 60,9 tạ/ha, giảm 0,3% so với vụ Đông Xuân năm trước; ngô 49,2 tạ/ha, tăng 1,4%; khoai lang 100 tạ/ha, tăng 1,2%; đậu tương 15,6 tạ/ha, tăng 6,6%; lạc 22,2 tạ/ha, giảm 2,8%; rau các loại 210,7 tạ/ha, tăng 0,6%.

- Về sản lượng: Sản lượng lúa trên địa bàn Thành phố đạt 605.656 tấn, giảm 1,8% so cùng kỳ; ngô 78.064 tấn, giảm 4,3%; khoai lang 31.274 tấn, giảm 12,1%; đậu tương 17.324 tấn, giảm 36,7%; lạc 6.495 tấn, giảm 9,5%; rau các loại 497.980 tấn, tăng 1,7% so cùng kỳ.

* Tình hình sản xuất vụ Mùa: Hiện nay, các quận huyện, thị xã đang tập trung chỉ đạo công tác sản xuất vụ Mùa. Tính đến 15/7, toàn Thành phố đã trồng được 109.517 ha lúa và hoa màu, bằng 98,1% so cùng kỳ. Trong đó, diện tích lúa đã cấy đạt 97.276 ha, bằng 98,5%; diện tích hoa màu các loại đã gieo trồng được đạt 12.241 ha, bằng 94,7% so cùng kỳ (trong đó, ngô 2.856 ha, bằng 94,4%; đậu tương 987 ha, bằng 84,7%; rau, đậu 6.890 ha, bằng 99,3%;...).

Tình hình sâu bệnh trên cây trồng không đáng kể. Thời tiết chưa có diễn biến bất thường, tuy tháng Bảy có một số đợt nắng nóng nhưng các công ty thuỷ nông đã chủ động tưới đủ nước cho lúa và hoa màu sinh trưởng, phát triển tốt.

2. Chăn nuôi.

Tình hình chăn nuôi vẫn phát triển ổn định. Tháng Bảy, đàn trâu 25.033 con, tăng 0,9% so với cùng kỳ; đàn bò 146.557 con tăng 3,5% (trong đó, bò sữa 15.955 con, tăng 7,5%); đàn lợn 1.512 nghìn con, tăng 6,5%; đàn gia cầm 27,2 triệu con, tăng 5,2% (trong đó, đàn gà 17 triệu con, tăng 5,1%)

Các địa phương tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thực hiện công tác tiêm bổ sung các loại vắc xin do ngân sách Thành phố hỗ trợ và dân tự mua cho đàn gia súc, gia cầm. Kết quả tiêm phòng từng loại vắc xin tính đến ngày 15/7/2016 như sau: Vắc xin 4 bệnh đỏ: 56.667 lượt con; trong đó dịch tả lợn: 23.298 lượt con; vắc xin tai xanh 2.194 lượt con; vắc xin lở mồm long móng lợn: 195 lượt con; vắc xin cúm gia cầm 105.550 lượt con; vắc xin dại 1.053 lượt con; vắc xin tụ huyết trùng trâu bò 72 lượt con; vắc xin lở mồm long móng trâu bò 105 lượt con.

3. Lâm nghiệp, thủy sản.

- Lâm nghiệp: Diện tích trồng mới trong tháng hầu như không đáng kể (khoảng 17 ha). Tính đến 15/7, toàn Thành phố trồng được khoảng 141 ha, tăng 0,7% cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 150 m³, giảm 25%; Củi khai thác trong tháng 2.850 Ste, tăng 2%; Lũy kế từ đầu năm, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.916 m³, giảm 2,4%; củi khai thác đạt 24.550 Ste, giảm 0,7% so cùng kỳ.

- Thủy sản: Diện tích thủy sản nuôi thả ước tháng Bảy đạt 1.135 ha, tăng 0,3% so cùng kỳ. Lũy kế, toàn Thành phố đã nuôi thả được 21.169 ha, tăng 1,5% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản trong tháng ước tính thu được 3.515 tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ (trong đó, nuôi trồng 3.430 tấn, tăng 2,8%; khai thác 85 tấn, tăng 6,3%). Ước tính 7 tháng, sản lượng thủy sản thu được 43.033 tấn, tăng 1,4% (trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 42.434 tấn, tăng 1,3%; khai thác 599 tấn, tăng 1,9%). Sản xuất cá giống trên địa bàn 7 tháng đầu năm ước đạt 884 triệu con các loại.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?