Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 134

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÁNG 05 NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

02/12/2016

1. Trồng trọt.

 Vụ xuân toàn Thành phố trồng được 121.127 ha, giảm 1,8% cùng kỳ. Diện tích một số loại cây chính: Lúa 99.464 ha, giảm 0,2% kế hoạch và giảm 1,5% so với cùng kỳ; Ngô 5.944 ha, giảm 4,7%; Khoai lang 427 ha, giảm 25,9%; Đậu tương 544 ha giảm 9,2%; Lạc 2.446 ha, giảm 8,8%; Rau các loại 10.955 ha, tăng 3%…

 Về năng suất: Năng suất lúa vụ xuân ước đạt 60,5 tạ/ha, giảm 1% cùng kỳ. Ngô xuân ước đạt 51,7 tạ/ha, giảm 1,2%; khoai lang 102,6 tạ/ha, tăng 1,3%; đậu tương 18,9 tạ/ha, tăng 0,7%; lạc 21,5 tạ/ha, giảm 6,5%; rau các loại 207,3 tạ/ha, giảm 2,9%.

Về sản lượng: Lúa ước đạt 610.739 tấn, giảm 2,4%; ngô 30.713 tấn, giảm 5,8;  khoai lang 4.385 tấn, giảm 25%; đậu tương 1.028 tấn, giảm 8,6%; lạc 5.260 tấn, giảm 14,8%; rau các loại 185.588 tấn, tăng 0,7%.

Sản xuất nông nghiệp trong tháng chủ yếu là chăm sóc lúa và hoa màu vụ xuân. Đối với cây lúa: Trà sớm đang trong giai đoạn trỗ bông - chín sữa, trà trung chuẩn bị trỗ bông, trà muộn làm đòng; Cây ngô giai đoạn chín sữa - chín sáp; cây đậu tương giai đoạn ra hoa; cây lạc giai đoạn củ non; rau họ hoa thập tự giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch; cây họ cà giai đoạn sinh trưởng quả - thu hoạch.

Các loại cây trồng đang trong thời kỳ phát triển tốt, tuy nhiên đã xuất hiện sâu bệnh trên một số cây như:

- Trên cây lúa: Chuột phá hoại diện tích 412,98 ha (phá hoại nặng 15,8 ha); bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 174 ha (nhiễm nặng 1,9 ha); bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 241 ha; bọ rầy: Diện tích nhiễm 34 ha (nhiễm nặng 1 ha); bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 40 ha; bệnh đốm sọc vi khuẩn: Diện tích nhiễm 179 ha. Ngoài ra sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đen lép hạt, hại nhẹ cục bộ.

- Trên cây ngô: Chuột phá hoại diện tích 12,5 ha; bệnh đốm lá: Diện tích nhiễm 31 ha; bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm: 25,6 ha.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy có diện tích nhiễm 44,5 ha; sâu xanh có diện tích nhiễm 31,5 ha; sâu khoang có diện tích nhiễm 9,9 ha; sâu tơ có diện tích nhiễm 17,7 ha; bệnh sương mai có diện tích nhiễm 8,5 ha; bệnh thối nhũn có diện tích nhiễm 12,5 ha. Ngoài ra rệp, bệnh đốm lá, bọ phấn hại nhẹ.

2. Chăn nuôi.

Nhìn chung tình hình chăn nuôi từ đầu năm đến nay tương đối ổn định và có xu hướng tăng nhẹ, số lượng một số loại gia súc gia cầm hiện có đàn trâu 25.033 con, tăng 0,9% so với cùng kỳ; đàn bò 146.557 con, tăng 3,5% (trong đó bò sữa 15.955 con, tăng 7,5%); đàn lợn 1.543 nghìn con, tăng 8,6%; đàn gia cầm gần 28 triệu con, tăng 9,7% (trong đó đàn gà trên 17 triệu con, tăng 6,7%).

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tuy có xảy ra ổ dịch lở mồm long móng tại Ba Vì, Đan Phượng, Phúc Thọ song đã được kiểm soát và dập ngay không để lây lan.  Đến nay, sau 15 ngày các ổ dịch này đã được kiểm soát hoàn toàn, không còn phát sinh dịch khác trên địa bàn Thành phố.

3. Lâm nghiệp, thủy sản.

Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng trong tháng ước đạt 20 ha, cộng dồn từ đầu năm đến nay ước đạt 105 ha bằng 99% so với cùng kỳ. Diện tích trồng đạt thấp là do thời tiết đầu năm rét đậm, rét hại không thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Tình hình khai thác gỗ và lâm sản của thành phố Hà Nội chủ yếu là diện tích rừng trồng đến kỳ cho thu hoạch và cây lâm nghiệp trồng phân tán. Trong tháng năm, sản lượng gỗ, củi khai thác ước đạt: Gỗ 153 m3, giảm 23,5%; củi 3.410 Ste, tăng  22,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2016 khai thác gỗ ước đạt 4.613 m3, giảm 0,5%; củi khai thác ước đạt 18.290 Ste, giảm 4,5% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 7 vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn với diện tích 1,5 ha và ước tính thiệt hại khoảng 3 triệu đồng. Kết quả thừa hành pháp luật, từ đầu năm đến nay đã xử lý 40 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 103 kg động vật hoang dã; tổng gỗ quy tròn 22,6 m3 (trong đó 5,7 m3 gỗ quý hiếm), phạt hành chính, bán lâm sản tịch thu được 849 triệu đồng.

Thủy sản: Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, chuẩn bị vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa tuy chưa làm cho mực nước các sông, ao hồ tăng lên nhưng các hộ nuôi thuỷ sản vẫn đang đầu tư thả mới trên những diện tích chưa nuôi. Đến nay, hầu hết diện tích nuôi thả đã được các hộ sử dụng, chỉ còn lại một số diện tích dự kiến nuôi cá ruộng. Diện tích nuôi thả trong tháng ước đạt 1.133 ha, tăng 0,1%  so với cùng kỳ. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, diện tích đã thả ước đạt 19.006 ha, giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Sản lượng thủy sản trong tháng ước tính 6.140 tấn, tăng 4,7% cùng kỳ; cộng dồn từ đầu năm đến nay, sản lượng đạt 37.140 tấn, tăng 4,3%. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng 6.120 tấn, tăng 5,5%; cộng dồn 5 tháng 36.530 tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 20 tấn, giảm 33,3%; cộng dồn từ đầu năm đến nay sản lượng khai thác đạt 610 tấn, giảm 35,9% so với cùng kỳ. Sản xuất cá giống trên địa bàn ước đạt 864 triệu con các loại.

 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?