Thứ tư, Ngày 22 tháng 11 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 169

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2016

02/12/2016

I. Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ:

(1). UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND Thành phố chú trọng đổi mới phân công công tác theo hướng 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Sâu sát với cơ sở, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

(2). Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ máy hành chính, theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thu gọn đầu mối quản lý. Thực hiện sắp xếp lại tổ chức, cán bộ tại Văn phòng UBND Thành phố và một số sở, ngành.

(3). Ban hành Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 20/01/2016 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ, Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã để chỉ đạo rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

(4). Tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Tỷ lệ đi bầu đạt 98,98%.

(5). Đã hoàn thành xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, xác định các nhiệm vụ cho giai đoạn 2016-2020: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội;... Tích cực hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016-2020. Đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

(6). Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài nước; Xây dựng cơ chế, chính sách cải tạo nhà chung cư cũ theo hình thức đặt hàng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin cơ chế đặc thù và khởi công 2/8 công trình trọng điểm chống ùn tắc giao thông. Thành lập Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020; Ban chỉ đạo khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài).

(7). Tích cực triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, tiêu biểu trong các lĩnh vực: quản lý dân cư, tư pháp, đăng ký kinh doanh, quản lý học sinh, quản lý hệ thống văn bản và hồ sơ công việc.

(8). Chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh. Có sự đột phá thu hút đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư trong nước. Giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư 52 dự án theo hình thức PPP và 43 dự án theo hình thức xã hội hóa với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 711 nghìn tỷ đồng.

Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao; phối hợp tổ chức “Hội nghị hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch giữa vùng Đồng bằng sông Cửu long với thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc”.

Ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về nâng cao chỉ số PCI năm 2016, Kế hoạch số 147/KH-UBND về xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và số 35/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp.

(9). Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" với cách làm sáng tạo, kiên trì, hiệu quả. Tổ chức lại việc chỉnh trang hệ thống cây xanh, thảm cỏ. Phát động chương trình 1 triệu cây xanh trồng mới trong 5 năm 2016-2020. Thí điểm triển khai cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường; tiếp tục thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố; dịch vụ đô thị có chuyển biến rõ nét. Thí điểm tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn. Xây dựng cơ chế, chính sách cải tạo nhà chung cư cũ thông qua hình thức đặt hàng.

(10). Rà soát các khoản chi, tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung cho chi đầu tư phát triển. Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế. Đổi mới phương thức hoạt động một số đơn vị cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thủy lợi,...Sắp xếp lại một số công ty nhà nước thuộc Thành phố, như Công ty TNHH 1 thành viên cây xanh.

(11). Chỉ đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, các đoàn ngoại giao,....

(12). Tổ chức đón Tết Nguyên đán phấn khởi và an toàn, các đối tượng chính sách được quan tâm, hỗ trợ ở mức cao hơn. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 1 và số 3; bảo đảm thoát nước, chống úng ngập mùa mưa;...

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016:

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2016 ước tăng 7,73% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Công nghiệp, xây dựng tăng 8,36%; Dịch vụ tăng 7,83%; Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,16%.

a) Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 3,1% so với tháng 8 và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Ngành khai khoáng giảm 52% và 66,9%; Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,4% và 8,2%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 0,4% và tăng 8,3%...

Lũy kế 9 tháng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Ngành khai khoáng giảm 43% (do chủ trương triệt để cấm khai thác cát gây ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn hệ thống đê điều); Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,4%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 7,7%.

b) Thương mại dịch vụ

- Nội thương: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 9 đạt 179.289 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, bán lẻ đạt 42.791 tỷ đồng, tăng 0,6% và tăng 8,4%. Tính chung 9 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 1.562 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ đạt 369 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4%.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước đạt 885 triệu USD, giảm 0,9% so tháng trước và tăng 7,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 679 triệu USD, giảm 0,8% và tăng 7,5%. Lũy kế 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 7.890 triệu USD, giảm 0,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 6.063 triệu USD, giảm 0,2%.

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 ước đạt 2.221 triệu USD, tăng 5% so tháng trước và giảm 2,3% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 978 triệu USD, tăng 4,6% và giảm 3,1%. Tính chung 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 17.943 triệu USD, giảm 4,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 7.813 triệu USD, giảm 4,2%.

c) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa trên địa bàn Thành phố đạt 119.116 ha, giảm 1,5% so cùng kỳ. Diện tích giảm chủ yếu ở cây lúa do: Nhà nước thu hồi đất ở quận Hà Đông, huyện Thường Tín; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây ăn quả, trồng hoa ở huyện Gia Lâm, Đan Phượng, Thường Tín; chuyển từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản ở huyện Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên... Ước tính, năng suất lúa giảm 0,9% so với cùng kỳ; khoai lang tăng 0,6%; rau các loại tăng 1,8% so với vụ Mùa năm trước. Nhìn chung các loại cây trồng đang trong thời kỳ phát triển tốt, đã xuất hiện sâu bệnh trên một số cây.

- Tình hình chăn nuôi trên địa bàn phát triển tương đối ổn định và có xu hướng tăng. Trong tháng 9, không xảy ra những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, lợn tai xanh, lở mồm long móng...

- Diện tích rừng trồng mới trong 9 tháng ước đạt 220 ha, tăng 2,8% so cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay đã xảy ra 13 vụ cháy rừng trên địa bàn Thành phố với diện tích 3,9 ha. Cơ quan chức năng đã tổ chức phân công lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, thực hiện tuyên truyền, tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý kinh doanh chế biến vận chuyển lâm sản.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn Thành phố 9 tháng ước đạt 19.818 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thuỷ sản trên địa bàn ước đạt 67.007 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2015. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 và số 3, thành phố Hà Nội có 858 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ, tuy nhiên công tác khắc phục được thực hiện kịp thời nên thiệt hại không lớn, sản lượng nuôi trồng tăng khá so với cùng kỳ.

d) Vận tải

Trong tháng 9, ước tính khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 0,4% so tháng trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng 0,7%; doanh thu vận chuyển hàng hóa tăng 0,9%. Số lượt hành khách vận chuyển tăng 0,3% so tháng trước; số lượt hành khách luân chuyển tăng 0,4% và doanh thu vận chuyển hành khách tăng 0,5%. Hoạt động bốc xếp, ước tính doanh thu tăng 0,7% so tháng trước.

Lũy kế 9 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 8,6% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng 8,9% và doanh thu tăng 8,9%. Số lượt hành khách vận chuyển tăng 8% so cùng kỳ; số lượt hành khách luân chuyển tăng 8,6% và doanh thu tăng 9,6%. Hoạt động bốc xếp, ước tính doanh thu tăng 8,6% so cùng kỳ năm trước.

e) Thị trường giá cả

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,77% so với tháng 8 và tăng 3,15% so cùng kỳ năm trước. Có 10/11 nhóm hàng có chỉ số tăng so với tháng trước, tăng cao nhất là nhóm giáo dục (9,88%) do tăng học phí của một số trường đại học, cao đẳng,... công lập và dân lập. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,39% do giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng. Nhóm giao thông tăng 0,49% do giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 2 lần trong kỳ.

Trong tháng, chỉ số giá vàng giảm 0,06% và chỉ số USD giữ mức ổn định.

2. Tình hình thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 9 tháng đầu năm là 121.330 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán, trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 11.503 tỷ đồng đạt 76,7% dự toán năm; Thu từ dầu thô 1.497 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán; Thu nội địa 108.309 tỷ đồng, đạt 71,2% dự toán năm.

Chi ngân sách địa phương ước 9 tháng đầu năm thực hiện 40.093 tỷ đồng, đạt 54,4% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 17.813 tỷ đồng, đạt 57% dự toán năm; Chi thường xuyên ước thực hiện 22.280 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán năm.

3. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp

a) Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Dự kiến đến 30/9/2016, trên cơ sở các hồ sơ dự án lớn đã và đang thực hiện thủ tục hành chính toàn thành phố sẽ thu hút được khoảng 2.400 triệu USD, tăng 3,7 lần so cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Cấp mới 291 dự án, vốn đăng ký mới là 1.120 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 86 dự án, vốn điều chỉnh tăng 881,2 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 215,1 triệu USD và 01 dự án ngân hàng 134 triệu USD.

b) Phát triển doanh nghiệp

Tính đến ngày 22/9/2016, cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 16.376 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143.747 nghìn tỷ đồng (tăng 21% về số lượng và 48% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội lên 201.939 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động lần lượt là 821 và 3.292 doanh nghiệp (tăng 27% và 49% so với cùng kỳ năm 2015).

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-KH&ĐT ngày 16/8/2016, với mục tiêu phấn đấu 100% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng từ ngày 22/8/2016. Sau 2 tuần thực hiện tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đã tăng lên 42%. Triển khai thực hiện 100% qua mạng đối với nhóm 12 thủ tục hành chính.

4. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được Thành phố quan tâm đầu tư đúng mức và đạt nhiều kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm. Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời; kiên quyết tháo xử lý biển quảng cáo trái phép, vi phạm m/ỹ quan đô thị. Hà Nội có 08 vận động viên giành quyền tham dự Thế vận hội Olympic Rio 2016. Dẫn đầu toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực 2. Triển khai và vận hành thông suốt hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT trực tuyến qua Internet; quản lý hơn 1,7 triệu học sinh bằng học bạ điện tử; tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2016-2017. Triển khai các hoạt động đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc khai thác cơ sở dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp, kết nối với bảo hiểm xã hội, triển khai dịch vụ công trực tuyến tới 168 phường, 12 quận, tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đạt 53%. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế được quan tâm. Hiện có 48 đề án xã hội hóa đang hoạt động tại 15/41 Bệnh viện và 7 Trung tâm y tế với tổng mức đầu tư 392,73 tỷ đồng. Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm kỹ thuật cao thuộc bệnh viện Xanh Pôn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Tập trung hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ giặt là y tế theo hướng xã hội hóa…

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?