Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 162

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 7 NĂM 2016

02/12/2016

I. Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

(1). Tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác của Thành ủy các Kế hoạch lớn của Thành phố giai đoạn 2016-2020. Tích cực hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Họp HĐND Thành phố.

(2). Kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ máy hành chính tại các sở, ban, ngành của Thành phố, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

(3). Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" với cách làm sáng tạo, kiên trì, hiệu quả; tổ chức lại việc chỉnh trang hệ thống cây xanh, thảm cỏ; thí điểm triển khai cơ giới hóa công tác cắt tỉa cây xanh, vệ sinh môi trường; tiếp tục thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố; dịch vụ đô thị có chuyển biến rõ nét.

(4). Chỉ đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

(5). Triển khai sơ kết các kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, các mặt còn tồn tại để giải quyết, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tập trung triển khai 6 tháng cuối năm 2016.

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016

a) Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 6,3% so tháng 6 và tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2015. (Trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,3% và 7,6%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 2,4% và 13,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,7% so với tháng trước và tương đương cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,6% so cùng kỳ. (Một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân chung của toàn ngành như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 21,1%; sản xuất trang phục tăng 31,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 25,4%...).

b) Thương mại dịch vụ

- Nội thương: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 177.985 tỷ đồng, tăng 0,7% so tháng trước và tăng 11,3% so cùng kỳ (trong đó, tổng mức bán lẻ ước đạt 41.816 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và 8,1% so cùng kỳ).

Ước tính 7 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ đạt 1.208.898 tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ (trong đó, tổng mức bán lẻ đạt 283.539 tỷ đồng, tăng 8,7%).

- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 7 ước đạt 933 triệu USD, tăng 2,7% so tháng 6 và giảm 2,5% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 716 triệu USD, tăng 2,7% so tháng trước và giảm 2,4% so cùng kỳ. Ước tính 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 6.155 triệu USD, giảm 0,6% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 4.732 triệu USD, giảm 0,3% so cùng kỳ.

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 2.230 triệu USD, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 0,6% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 985 triệu USD, tăng 1,9% so tháng trước và tăng 2,2% so cùng kỳ. Ước tính 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 13.859 triệu USD, giảm 2,9% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 6.016 triệu USD, giảm 2,4% so cùng kỳ.

c) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Tổng diện tích trồng trọt hàng năm đạt 163.306 ha, giảm 5,8% so cùng kỳ năm trước. Năng suất một số cây trồng chính: Lúa đạt 60,9 tạ/ha, giảm 0,3% so với vụ Đông Xuân năm trước; ngô 49,2 tạ/ha, tăng 1,4%; rau các loại 210,7 tạ/ha, tăng 0,6%... Sản lượng lúa trên địa bàn Thành phố đạt 605.656 tấn, giảm 1,8% so cùng kỳ; ngô 78.064 tấn, giảm 4,3%; rau các loại 497.980 tấn, tăng 1,7% so cùng kỳ...

Các quận, huyện, thị xã đang tập trung chỉ đạo công tác sản xuất vụ Mùa. Tính đến 15/7, toàn Thành phố đã trồng được 109.517 ha lúa và hoa màu, bằng 98,1% so cùng kỳ. (Diện tích lúa đã cấy đạt 97.276 ha, bằng 98,5%; diện tích hoa màu các loại đã gieo trồng được đạt 12.241 ha, bằng 94,7% so cùng kỳ).

- Tình hình chăn nuôi tháng 7 phát triển ổn định. Đàn trâu tăng 0,9% so với cùng kỳ; đàn bò tăng 3,5%; đàn lợn tăng 6,5%; đàn gia cầm tăng 5,2%. Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thực hiện công tác tiêm bổ sung các loại vắc xin do ngân sách Thành phố hỗ trợ và dân tự mua cho đàn gia súc, gia cầm.

- Diện tích lâm nghiệp trồng mới trong tháng 7 khoảng 17 ha, lũy kế đến 15/7, toàn Thành phố trồng được khoảng 141 ha, tăng 0,7% cùng kỳ. (Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 150 m³, giảm 25%; củi khai thác trong tháng 2.850 Ster, tăng 2%. Lũy kế từ đầu năm, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.916 m³, giảm 2,4%; củi khai thác đạt 24.550 Ster, giảm 0,7% so cùng kỳ).

- Diện tích thủy sản nuôi thả tháng 7 ước đạt 1.135 ha, tăng 0,3% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, toàn Thành phố đã nuôi thả được 21.169 ha, tăng 1,5% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản trong tháng ước tính thu được 3.515 tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ. Ước tính 7 tháng, sản lượng thủy sản được 43.033 tấn, tăng 1,4%.

d) Vận tải

- Ước tính khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 7 tăng 0,2% so tháng trước và tăng 10,5% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng 0,6% và 10,9%; doanh thu tăng 0,6% và 11%. Ước tính 7 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 9,8%; khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng 9,5%; doanh thu tăng 8,9%.

- Ước tính số lượt hành khách vận chuyển tháng 7 tăng 0,1% so tháng trước và tăng 8,7% so cùng kỳ; số lượt hành khách luân chuyển tăng 0,2% và tăng 10,6%; doanh thu tăng 0,3% và tăng 10,9%. Ước tính 7 tháng, số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng lần lượt là 8,5% và 9,4%; doanh thu tăng 9,7%.

e) Thị trường giá cả

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11% so tháng 6 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số giá tiêu dùng tăng ở 7/11 nhóm hàng. Trong đó, nhóm giao thông có chỉ số tăng cao nhất (1,07% so tháng trước); nguyên nhân khiến nhóm này tăng là do giá xăng dầu bình quân tăng, mặc dù trong tháng xăng dầu đã giảm nhưng mức giảm không đáng kể so với mức tăng; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao thứ hai (0,37% so tháng 6) do miền Bắc có những đợt nắng nóng kéo dài nên sản lượng tiêu thụ điện tăng cao. Trong tháng, chỉ số giá vàng tăng 5,23% so tháng trước, chỉ số giá USD giảm 0,21%.

2. Tình hình thu chi ngân sách

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 7 tháng năm 2016 là 103.229 tỷ đồng, đạt 60,93% dự toán. (Trong đó: thu nội địa (không kể dầu thô) ước đạt 93.254 tỷ đồng, đạt 61,30% dự toán HĐND Thành phố giao; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 8.771 tỷ đồng, đạt 58,51% dự toán năm; thu từ dầu thô 1.204 tỷ đồng, đạt 52,36% dự toán năm). Thu ngân sách địa phương sau điều tiết ước thực hiện là 52.237 tỷ đồng, đạt 74,65% dự toán.

Ước chi ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm 2016 đạt 31.026 tỷ đồng, đạt 42,06% dự toán năm; trong đó: Chi đầu tư phát triển là 14.177 tỷ đồng, đạt 45,57% dự toán năm; chi thường xuyên 16.848 tỷ đồng, đạt 45,57% dự toán năm.

3. Tình hình vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp

a) Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thực hiện vốn đầu tư

Đến ngày 22/7, Thành phố thu hút đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm 252 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đạt 1,936 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý tháng 7 ước đạt 3.008 tỷ đồng, tăng 1,9% so tháng trước và tăng 43,6% so cùng kỳ. Tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN những tháng đầu năm khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân do: các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục đối với các dự án được phép kéo dài từ năm 2015 sang nên chưa chủ động đẩy nhanh tiến độ; thủ tục kéo dài thanh toán vốn đầu tư công; việc giao, điều chỉnh kế hoạch, nguồn vốn chuẩn bị đầu tư… còn vướng mắc; công tác giải phóng mặt bằng và bố trí vốn đối ứng các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, làm chậm tiến độ thực hiện công trình, dự án.

b) Phát triển doanh nghiệp

Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính trong đăng ký kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư; tập trung thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Đến 22/7/2016, toàn Thành phố có 13.006 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015; tổng số vốn đăng ký thành lập mới là 109,28 nghìn tỷ đồng, tăng 56% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động lần lượt là 613 và 2713 doanh nghiệp  (tăng 16% và 69% so cùng kỳ năm 2015).

4. Tình hình văn hóa - xã hội

Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thành công kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Tích cực thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có công nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Lãnh đạo Thành phố đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh các thành phố trên thế giới (WCS - 2016) tại Singapore; tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương, hợp tác với Hàn Quốc, Singapore trên nhiều lĩnh vực. Tích cực triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã được Chính phủ phê duyệt. Tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại một số huyện trên địa bàn.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?