Thứ năm, Ngày 14 tháng 12 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 320

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

02/12/2016

 I. Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

(1) UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND Thành phố chú trọng đổi mới phân công công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả. Đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy trách nhiệm cá nhân. Phối hợp chặt chẽ với HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hoạt động chỉ đạo, điều hành bám sát mục tiêu, chiến lược, quy hoạch phát triển Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050: “Xây dựng và Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại, trên nền tảng phát triển bền vững. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện 3 khâu đột phá bằng nhiệm vụ cụ thể: đột phá trong huy động nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng chính quyền điện tử và nền hành chính phục vụ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

 (2) Đã ban hành Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 20/01/2016 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ. Định kỳ hằng tháng, quý tổ chức giao ban với lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã để chỉ đạo, rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ cấp bách phát sinh, từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

(3) Tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật và đã thực sự là ngày hội của toàn dân, được Đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao. Tỷ lệ đi bầu đạt 98,98% (cả nước là 98,77%) và ngày 14/6/2016 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh theo luật định.

(4). Tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác của Thành ủy các Kế hoạch lớn của Thành phố giai đoạn 2016-2020. Đến nay, các chương trình của Thành ủy cơ bản đã hoàn thành. Lãnh đạo Thành phố đã tổ chức 4 hội nghị lớn xin ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tích cực hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn. Đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

 (6). Chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo sự đột phá thu hút đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư trong nước của doanh nghiệp và dân doanh. Tập trung giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài nước. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin cơ chế đặc thù và khởi công 1/8 công trình trọng điểm cấp bách chống ùn tắc giao thông. Công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư 52 dự án theo hình thức PPP và 43 dự án theo hình thức xã hội hóa với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 711 nghìn tỷ đổng.

Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, hội nghị về doanh nghiệp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao; “Hội nghị hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch giữa vùng Đồng bằng sông Cửu long với thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc”.

Ngày 30/5/2016, đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI năm 2016; xây dựng Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh các năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và số 35/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng các kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp: vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin, vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

 (7). Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" với cách làm sáng tạo, kiên trì, hiệu quả; tổ chức lại việc chỉnh trang hệ thống cây xanh, thảm cỏ; thí điểm triển khai cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường; tiếp tục thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố; dịch vụ đô thị có chuyển biến rõ nét. Thí điểm tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn.

(8). Rà soát các khoản chi, tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung cho chi đầu tư phát triển. Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế. Đổi mới phương thức hoạt động một số đơn vị cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thủy lợi,...Sắp xếp lại một số công ty nhà nước thuộc Thành phố, như Công ty TNHH 1 thành viên cây xanh.

(9). Chỉ đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, các đoàn ngoại giao,.... Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trước diễn biến liên quan đến cá chết tại các tỉnh ven biển miền Trung.

 (10). Tổ chức đón Tết Nguyên đán phấn khởi và an toàn, các đối tượng chính sách được quan tâm, hỗ trợ ở mức cao hơn. Chỉ đạo phòng, chống hạn và đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; phòng, chống lụt bão, bảo đảm thoát nước, chống úng ngập mùa mưa;...

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 tăng 7,3% (quý I tăng 6,95%); trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,8%, ngành dịch vụ tăng 7,5%, ngành nông nghiệp tăng 2,1%, thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,1%.

a) Sản xuất công nghiệp

Giá trị gia tăng công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 7,5% (quý I tăng 7,54%). Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tăng mạnh, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 200% kế hoạch năm 2016. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6 tăng 1,1% so tháng 5 và tăng 8% so cùng kỳ năm 2015. Lũy kế 6 tháng, chỉ số IIP ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành công nghiệp chủ lực vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao như chế biến thực phẩm (22,6%), sản xuất trang phục (38,9%), sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (24,1%)…

b) Thương mại dịch vụ

- Giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 7,5% (Quý I tăng 7,05%). Một số ngành có mức tăng cao như: giáo dục và đào tạo (8,04%); nghệ thuật, vui chơi, giải trí (7,86%), thông tin và truyền thông (7,75%)… Khách du lịch đến Hà Nội 6 tháng đạt hơn 6,05 triệu lượt, tăng 9,4%, trong đó, khách quốc tế 1,527 triệu lượt, tăng 39,3%. Uớc tính 6 tháng năm 2016, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội đạt gần 1.527 nghìn lượt người, tăng 39,3% so cùng kỳ.

- Nội thương: Tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 6 ước đạt 174.408 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ. Ước tính 6 tháng đầu năm, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 1029 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ, trong đó bán lẻ đạt 241.311 tỷ đồng, tăng 8,6%.

- Ngoại thương: Kim ngạch xuất khẩu ước tính tháng 6 đạt 926 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng 5 và giảm 0,9% so cùng kỳ năm 2015; trong đó, xuất khẩu địa phương 715 triệu USD tăng 3,2% so tháng trước và bằng so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5.239 triệu USD, tăng 0,1% (kế hoạch tăng 8-9%); trong đó, xuất khẩu địa phương 4.034 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước đạt 1.913 triệu USD, tăng 6,5% so tháng trước và giảm 12,4% so cùng kỳ; trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 826 triệu USD, tăng 6,9% và giảm 14%. Ước tính kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đạt 11.542 triệu USD giảm 4,2% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương ước đạt 4.974 triệu USD giảm 4,4%.

c) Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm ước tăng 2,1% so với cùng kỳ (quý I giảm 0,69%). Đợt rét đậm, rét hại cuối tháng Một đã làm giảm 16% diện tích cây vụ Đông và trận mưa những ngày cuối tháng Năm đã làm mất 863ha diện tích lúa. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt giảm 2,6% so với cùng kỳ. Chăn nuôi và thủy sản tăng trưởng khá với số lượng đầu con gia súc, gia cầm tăng 4,7%; sản lượng thịt, trứng, sữa tăng so cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản triển khai có hiệu quả, một số bệnh truyền nhiễm trên vật nuôi đã được xử lý kịp thời, hiệu quả. Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, buôn bán động vật và sản phẩm động vật, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường. Việc quản lý, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên.

Công tác công tác phòng chống hạn và cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016 đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều thường xuyên đảm bảo an toàn phòng, chống lụt bão. Đã phê duyệt phương án hộ đê bảo vệ đê trọng điểm năm 2016; tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng và được sự hưởng ứng của người dân ngoại thành. Đến nay đã có thêm 5 huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 75%, trong đó có 3 huyện (Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức) đã đủ điều kiện và đang chuẩn bị hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới.

d) Vận tải

Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 6 ước tăng 0,2% so tháng trước và tăng 10,5% so cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 0,3% và 10,3%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 0,3% và 10,4%. Số lượt hành khách vận chuyển tăng 0,1% và 8,1%; số lượt hành khách luân chuyển tăng 0,1% và 10,5%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 0,6% và 11,6%. Lũy kế 6 tháng, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 9,7% so cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 9,4%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 9,1%. Số lượt hành khách vận chuyển tăng 8,5%; số lượt hành khách luân chuyển tăng 10,2%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 10%.

e) Thị trường giá cả

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,38% so với tháng 5 và tăng 2,67% so với cùng kỳ năm 2015; tăng cao nhất là nhóm là nhóm giao thông và nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng ước tăng 2,08% so với cùng kỳ 2015. Chỉ số giá vàng tăng trở lại và chỉ số giá USD tăng 0,78%.

Tăng cường quản lý thị trường, đặc biệt là kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm. Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 4.680 vụ, xử lý 4.473 vụ, phạt hành chính 30,6 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm giá trị 12,8 tỷ đồng, tiêu hủy hàng hóa vi phạm giá trị 30,9 tỷ đồng.

2. Tình hình thu chi ngân sách

Ngay từ đầu năm, các giải pháp về thu ngân sách Nhà nước được các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, khẩn trương. Rà soát, cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Ban hành các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; cơ chế về giá đất dịch vụ, quy định về phát triển và quản lý chợ,...

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 85.484 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6.717 tỷ đồng, đạt 44,8% dự toán; thu từ dầu thô 1.031 tỷ đồng, đạt 44,8% dự toán; thu nội địa 77.736 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán.

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 26.710 tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 11.981 tỷ đồng, đạt 38,5% dự toán; các khoản chi thường xuyên là 14.729 tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán.

3. Tình hình thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

- Kết quả từ đầu năm đến 21/6: Đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm 1,906 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ. Phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đạt: 71,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,44 lần so với cùng kỳ. Số vốn thu hút theo hình thức PPP tăng 4,2 lần so với giai đoạn 2011-2015.

- Số doanh nghiệp thành lập mới tính đến 21/6 là 10.832 doanh nghiệp, tăng 24% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký đạt 92,52 nghìn tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ.

- Tính đến 31/5/2016, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công toàn Thành phố đạt 11.514,5 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch; trong đó: vốn ngoài nước đạt 1.173,5 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch; vốn trong nước đạt 10.341 tỉ đồng, bằng 32% kế hoạch.

- Vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm thực hiện tăng 10,1% (kế hoạch là 11-12%; 6 tháng đầu năm 2015 tăng 10,4%). Tại Hội nghị “Hà Nội 2016 – Hợp tác đầu tư và phát triển” đã giới thiệu danh mục các dự án kêu gọi đầu tư (đợt 1), gồm 43 dự án xã hội hóa với tổng mức đầu tư dự kiến 372.250 tỷ đồng; 52 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư dự kiến 338.725 tỷ đồng. Đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và công bố các chương trình an sinh xã hội; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 23 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 36,9 nghìn tỷ đồng (gần 1,7 tỷ USD).

4. Tình hình văn hóa - xã hội

- Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên các trục đường chính, các điểm tuyên truyền, các khu đông dân cư có tiến bộ rõ nét; công tác tổ chức, quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến tốt hơn; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo. Phát huy hiệu quả các phong trào thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp để giữ vững và nâng cao chất lượng dạy và học. Thành phố chỉ đạo quyết liệt, tập trung các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án các trường học trên địa bàn Thành phố, đồng thời nâng cao chất lượng vật liệu xây dựng. Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải trong kỳ thi học sinh giỏi THPT các môn văn hoá cấp Quốc gia. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh các lớp đầu cấp và khai giảng năm học mới 2016-2017. Triển khai hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến qua internet.

- Công tác xây dựng kế hoạch KH&CN được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ. Bước đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ các nhà sáng chế không chuyên như hỗ trợ tham gia Techmart, hỗ trợ đánh giá ý tưởng công nghệ ... Hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm nghiên cứu chuyển giao và giám định công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước đang được triển khai tích cực, đảm bảo đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử Thủ đô.  Thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô được đẩy mạnh.

- Y tế dự phòng được triển khai đồng bộ, không xảy ra dịch lớn; chủ động phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hoàn thiện quy trình khám, chữa bệnh, quy trình chuyên môn, kỹ thuật gắn với thực hiện tốt quản lý chất lượng bệnh viện để rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân đến khám, điều trị. Công tác xã hội hóa được quan tâm. Tập trung xây dựng các đề án phát triển y tế: Đề án thành lập Trung tâm phẫu thuật kỹ thuật cao bằng nguồn vốn xã hội hóa...

- An sinh xã hội được đảm bảo. Thành phố thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí. Công tác giải quyết việc làm được quan tâm. Đã giải quyết việc làm cho 85.150 người, đạt 56,7% kế hoạch năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2015. Thực hiện trợ cấp thất nghiệp cho 10.691 người với tổng số tiền là 152,901 tỷ đồng.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?