Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 220

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 3 VÀ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

02/12/2016

I. Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt từ những tháng đầu năm. Thành phố triển khai giao Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 sớm, gắn với phát động thi đua toàn Thành phố phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 23/01/2016, tiếp tục xác định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, đồng thời tiếp tục chọn năm 2016 là "Năm trật tự và văn minh đô thị". UBND Thành phố tổ chức kiểm tra công tác giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đối với tất cả các quận, huyện.
Chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, toàn bộ các hoạt động phục vụ Đại hội được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đảm bảo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương. Tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết, đồng thời tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Lễ hội đầu năm. Triển khai tốt, đúng quy trình công tác phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Thành phố và thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị.
Các ngành, cấp chủ động triển khai nhiệm vụ, tổ chức sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt đảm bảo khung thời vụ sản xuất nông nghiệp, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của đợt rét đậm, rét hại, sản xuất và tích lũy hàng hóa phục vụ thị trường dịp Tết,…Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung đổi mới công tác thực hiện thủ tục hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, dịch vụ đô thị.
II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2016
1. Tình hình sản xuất, kinh doanh
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính theo phương pháp mới quý I ước tăng 6,95%; trong đó, ngành dịch vụ tăng 7,05%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,43%, ngành nông nghiệp giảm 0,69%, thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,5%.
a) Công nghiệp - xây dựng
Sản xuất công nghiệp quý I tăng trưởng khá với mức tăng 7,54%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,62% (quý I/2015 tăng 7,7%). Quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã cơ bản hoàn thành và đang trình phê duyệt. Thành lập CCN Tân Hòa (huyện Quốc Oai). Đang đôn đốc hoàn thiện thủ tục thành lập đối với 66 cụm công nghiệp (CCN) hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực; đã hoàn thiện 25 hồ sơ đề nghị thành lập CCN, trong đó, UBND Thành phố đã phê duyệt quyết định thành lập 01 CCN (Đông Anh). Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải tập trung tại 07 CCN trong năm 2016. 
b) Dịch vụ
Giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 7,05%. Một số ngành có mức tăng cao như: nghệ thuật, vui chơi, giải trí (8,14%), thông tin và truyền thông (7,71%), buôn bán lẻ, sữa chữa ô tô, mô tô (7,24%). Một số ngành có mức tăng trưởng thấp hơn so với toàn ngành như: dịch vụ lưu trú và ăn uống (5,18%), hoạt động kinh doanh bất động sản (5,26%), y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội (6,48%), tài chính ngân hàng, bảo hiểm (6,61%).
Tết Nguyên đán diễn ra trong quý I, thị trường sôi động hơn, tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội quý I tăng 9,9% (quý I/2015 tăng 11,9%), trong đó bán lẻ tăng 9%. Việc chuẩn bị đầu tư 02 chợ đầu mối trên địa bàn, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ trọng tâm khác đang tích cực triển khai thực hiện.  
Khách du lịch đến Hà Nội quý I tăng khá, ước đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 6,6%, trong đó, khách quốc tế 0,761 triệu lượt, tăng 28,7%. Thành phố đã phê duyệt Kế hoạch phát triển du lịch năm 2016 với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,558 tỷ USD, tăng 2,3%, trong đó, xuất khẩu địa phương 1,963 tỷ USD, tăng 1,9% so với quý I/2015 (cùng kỳ năm 2015 tăng lần lượt 4,3% và 4,6%). Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài giảm 0,3%, khu vực nhà nước tăng 4,8%, khu vực ngoài nhà nước tăng 5,2%. Một số mặt hàng tăng cao như: may, dệt (39,2%), giày dép các loại và sản phẩm từ da (19,1%), phương tiện vận tải và phụ tùng (25,4%). Một số mặt hàng có tỷ trọng lớn, giảm so với cùng kỳ: hàng nông sản (giảm 22,2%), linh kiện máy tính và thiết bị loại hình (giảm 17,9%), máy móc thiết bị phụ tùng (giảm 8%).
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5,715 tỷ USD, giảm 2% (quý I/2015 tăng 7%); nhập khẩu địa phương ước đạt 2,467 tỷ USD, giảm 2,4% (quý I/2015 tăng 6,7%). Kim ngạch nhập khẩu giảm sút ở cả 3 khu vực đầu tư nước ngoài, ngoài nhà nước, nhà nước.
c) Nông nghiệp, nông thôn
Đến nay, vụ Đông đã được thu hoạch xong. Mặc dù năng suất của hầu hết các loại cây trồng vụ Đông đều tăng nhưng do diện tích gieo trồng giảm 16%, trong đó, cây trồng chính vụ là đậu tương giảm tới 41,6% nên sản lượng vụ Đông giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước: đậu tương 16.289 tấn, giảm 37,89%; ngô 47.169 tấn, giảm 3,62%; khoai lang 26.896 tấn, giảm 9,6%. Vì vậy, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp ước giảm 0,69% (quý I/2015 theo cách tính cũ tăng 6%).
Lãnh đạo Thành phố trực tiếp phát động xuống đồng làm vụ Xuân. Toàn Thành phố đã hoàn thành công tác gieo cấy vụ Xuân, lúa và cây trồng được gieo trồng đúng thời vụ, đủ nước tưới, đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng đàn gia súc cơ bản tăng so cùng kỳ (đàn trâu tăng 1,6%, đàn bò tăng 0,1%; đàn lợn tăng 5,7%), đàn gia cầm giảm 0,1%. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản triển khai đúng quy trình; trong quí I, có xảy ra một số bệnh truyền nhiễm trên vật nuôi nhưng mang tính chất nhỏ lẻ và đã được xử lý kịp thời.
Phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn được tăng cường. Trong quý I, đã vận hành thí điểm 11 chuỗi RAT áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Việc quản lý, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Tết trồng cây được hưởng ứng rộng rãi ở nhiều địa phương, khoảng 398 ngàn cây được trồng mới trong vòng 2 tuần từ mùng 8 Tết.
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đến hết quý I/2016, 5 huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 75%, trong đó 3 huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức đã đủ điều kiện và đang chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới.
2. Lĩnh vực tài chính tiền tệ, giá cả thị trường 
a) Tài chính tiền tệ  
Trong quý I/2016, mặc dù lãi suất huy động VND ở mức thấp, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tích cực đẩy mạnh huy động vốn. Dự kiến đến 31/3/2016, tổng nguồn vốn huy động giảm 0,9% so với thời điểm 31/12/2015, tăng 20,69% so với cùng kỳ 2015, đáp ứng đủ vốn vốn cho hoạt động kinh doanh và các nhu cầu đầu tư khác. Dư nợ tín dụng tăng 1,15% so với thời điểm 31/12/2015 và tăng 21,68% so với cùng kỳ 2015. 
Lãi suất huy động và cho vay của các TCTD có xu hướng giảm; đối với các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) lãi suất ở mức 7%/năm đối với ngắn hạn, 8,5-11% đối với trung và dài hạn. Các TCTD tiếp tục thực hiện các phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tài sản và năng lực quản trị, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro và xóa nợ bằng nguồn dự phòng. 
b) Thu - chi ngân sách
Các giải pháp về thu ngân sách Nhà nước được các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, khẩn trương ngay từ đầu năm. Rà soát, cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; rà soát lại các khoản chi thường xuyên về duy trì dịch vụ công ích đô thị để tiết giảm và bổ sung cho chi đầu tư phát triển. Tổng thu NSNN trên địa bàn quý I ước đạt 44.921 tỷ đồng, bằng 26,5% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong đó: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.200 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán năm, tăng 4%; Thu từ dầu thô 364 tỷ đồng, đạt 15,8% dự toán và bằng 29,7%; Thu nội địa ước thực hiện 41.356 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán năm, tăng 18,5%.  Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 11.448 tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán và tăng 4,1% so với cùng kỳ (chi ngân sách cấp Thành phố đạt 11,3%, chi ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 21% dự toán), trong đó: Chi đầu tư phát triển là 4.889 tỷ đồng, đạt 15,7% dự toán và tăng 4,3% so với cùng kỳ (chi ngân sách cấp Thành phố đạt 10,9%, chi ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 24,8% dự toán); Các khoản chi thường xuyên ước thực hiện 6.559 tỷ đồng, đạt 16% dự toán năm, tăng 3,7% so với cùng kỳ (chi thường xuyên ngân sách Thành phố đạt 12,3% dự toán, quận, huyện, thị xã đạt 19,5% dự toán).
Đề án phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách giai đoạn 2017-2020 đang được tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch. Để tạo nguồn vốn thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm theo tiến độ, đặc biệt là các dự án hoàn thành trong năm 2015-2016, Thành phố đang xây dựng Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2016 (huy động 4.000 tỷ đồng).
c) Kiểm soát giá cả, thị trường
Công tác ổn định giá cả thị trường được thực hiện tốt, nhất là dịp Tết Bính Thân. Thực hiện bán hàng bình ổn giá tại 1.165 điểm (gấp đôi năm 2014), 9 trung tâm bán hàng tết tại 9 huyện, 184 chuyến hàng lưu động. Duy trì 109 điểm bán các mặt hàng thiết yếu và cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn hoạt động 24/24 để phục vụ nhu cầu của người dân. Tổng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết đạt 21.600 tỷ đồng, đáp ứng được nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Từ ngày mùng 4 Tết, 100% siêu thị, cửa hàng tự chọn đã mở cửa bán hàng bình thường. Tổ chức 47 điểm chợ hoa xuân (nội thàng 24 điểm, ngoại thành 23 điểm). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,71% so với tháng 2, tăng 1,31% so với tháng 12/2015 và bình quân 3 tháng đầu năm tăng 1,66% so với cùng kỳ 2015.
Thành phố tích cực chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi vi phạm. Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 2.132 vụ, xử lý 2.107 vụ, phạt hành chính 14,5 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm giá trị 6,3 tỷ đồng, tiêu huỷ hàng hóa vi phạm giá trị 8 tỷ đồng. 
3. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đầu tư
a) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Thành phố tiếp tục triển khai hỗ trợ lãi suất vốn vay sau đầu tư và lãi suất vốn vay ngắn hạn; đồng thời đã ban hành Quyết định hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2016-2020. Tính đến 29/02/2016, các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở với kinh phí giải ngân là 9.313 tỷ đồng trên hạn mức cam kết 13.368 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm cuối năm 2015. Các ngân hàng thương mại đã cam kết cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp 113.780 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 85.658 tỷ đồng cho 4.213 lượt doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cuối năm 2015.
Xây dựng Kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố giai đoạn 2016-2020, theo đó dự kiến thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa 16 doanh nghiệp (05 tổng công ty, 04 công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước hoạt động mô hình công ty mẹ - công ty con và 07 công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước độc lập) và 01 đơn vị sự nghiệp.
b) Huy động vốn đầu tư cho phát triển
Vốn đầu tư xã hội huy động ở mức khá, ước đạt 65.655 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2015 (mức tăng quý I/2015 là 9,5%). 
Giải ngân vốn trong nước toàn thành phố (không bao gồm vốn cho các quỹ và theo cơ chế đặc thù) tính đến ngày 16/03/2015 đạt 1.357 tỉ đồng, bằng 7% kế hoạch.
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài được đẩy mạnh. Tính đến 12/3/2015, đã thu hút 75 dự án đầu tư cấp mới và tăng vốn với 300,8 triệu USD, tăng 179,9% so với cùng kỳ năm 2015. Một số dự án lớn đang triển khai đẩy nhanh thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: Samsung nghiên cứu và phát triển 300 triệu USD, Dự án Vietnammobile tăng vốn 210 triệu USD.
Tính đến 10/3/2015, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.435, tăng 25,64% so cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, tạm nghỉ, bỏ địa chỉ kinh doanh là 2.527 doanh nghiệp, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2015. 
 
4. Văn hóa – xã hội – an ninh trật tự
Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, tết. Thực hiện tốt công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Bính thân. Quản lý di tích, lễ hội đầu xuân được tổ chức thống nhất, đồng bộ, đảm bảo an toàn, văn minh; không tổ chức các lễ hội kéo dài ngày sau Tết, hạn chế nạn đốt vàng mã, chống mê tín dị đoan... Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tổ chức và quản lí các lễ hội. Tập trung chuẩn bị các hoạt động phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Các lực lượng công an, quân đội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Bính Thân tại 30 điểm với 31 trận địa. Đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại 30/30 quận huyện, thị xã; tổ chức giao, nhận quân nhanh, gọn, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu.
Việc chăm lo cho các đối tượng chính sách được quan tâm ở mức cao hơn năm trước, không chỉ tăng thêm từ nguồn ngân sách mà còn huy động được ở nhiều nguồn xã hội hóa, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn Thành phố đã tặng 1,23 triệu suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí 385,49 tỷ đồng; tổ chức gần 600 chuyến xe đưa 28.000 công nhân lao động về quê đón Tết cùng gia đình. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ ưu đãi cho 7.100 trường hợp. Kinh phí chi trả trợ cấp cho người có công trong quý I/2016 là 426 tỷ đồng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra để phát hiện, vận động  người lang thang vô gia cư trở về địa phương, đưa vào 2 Trung tâm Bảo trợ xã hội để đón Tết và tránh rét.
Công tác giải quyết việc làm được các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 35.000 người, đạt 23,3% kế hoạch; xét duyệt 485 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 65,8 tỷ đồng, tạo việc làm cho 2.100 lao động; xem xét ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 4.189 trường hợp (với kinh phí là 28,5 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 191 người với số tiền 692 triệu đồng). Ước quý I, các cơ sở dạy nghề tuyển sinh và dạy nghề cho khoảng 17.500 lao động, đạt 11,8% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015. Thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.
Thành phố đang tổng hợp kết quả điều tra sơ bộ hộ nghèo, cận nghèo làm cơ sở ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Viettel Hanoi trao 1.000 máy điện thoại di động cho hộ nghèo của một số xã miền núi của huyện Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tiếp nhận cai nghiện và quản lý sau cai được tập trung thực hiện. Các Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội tiếp nhận cai nghiện tự nguyện cho 300 người (đạt 20% kế hoạch), tiếp nhận cai nghiện bắt buộc cho 70 người (14% KH). Đã ban hành Quyết định quy định về mạng lưới tổ chức và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?