Thứ tư, Ngày 22 tháng 11 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 341

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 04 NĂM 2016

02/12/2016

 I. Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, căn cứ Nghị quyết của HĐND Thành phố, trong tháng đầu năm, UBND Thành phố đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 20/01/2016 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác của mình để triển khai theo chỉ đạo và phân công của UBND Thành phố. Lãnh đạo Thành phố đã điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ngay từ những tháng đầu năm.

Năm 2016, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, tập trung trồng mới cây xanh trên các tuyến phố và giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, thí điểm triển khai cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường ; đảm bảo cung cấp các dịch vụ đô thị; tiếp tục thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố.

Trong tháng 4, Thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng quy định các bước theo quy trình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra việc quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tại các cơ quan, đơn vị đã được lãnh đạo Thành phố quan tâm và tích cực thực hiện.

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 04/2016

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Tư tăng 10,7% so tháng 3 và tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 6,3% so tháng trước và giảm 20,3% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11% và tăng 15,1%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 4,7% và tăng 8,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,7% và giảm 0,4%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 8,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng tăng 5,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,3%. Một số ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 21,9%; sản xuất trang phục tăng 41%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 16,2%; sản xuất giường tủ bàn ghế tăng 154,3%;...

b) Thương mại dịch vụ

- Nội thương: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4 đạt 171.445 tỷ đồng, tăng 1,3% so tháng 3 và 9,7% so cùng kỳ năm 2015 (trong đó, tổng mức bán lẻ và dịch vụ ước đạt 40.247 tỷ đồng, tăng 1,5% và tăng 7,8%). Tháng 4 là thời gian có các dịp nghỉ lễ như giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, thời tiết vào hè nên nhu cầu về dịch vụ, mua sắm các mặt hàng đồ điện lạnh, hàng may mặc… bắt đầu tăng cao.

Lũy kế 4 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 681.662 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ năm trước (trong đó, tổng mức bán lẻ ước đạt 159.175 tỷ đồng, tăng 8,6%).

- Ngoại thương: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố tháng 4 đạt 852 triệu USD, giảm 1% so tháng trước và giảm 4% so cùng kỳ năm trước (trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 659 triệu USD, giảm 0,8% và giảm 2,4%). Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.395 triệu USD, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước (trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 2.613 triệu USD, tăng 0,1%).  Đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu là các nhóm hàng dệt may (tăng 22,7%), phương tiện vận tải và phụ tùng (tăng 20,8%)... Một số ngành có kim ngạch xuất khẩu giảm như nông sản (giảm 19,5%); linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi giảm 19,7%;...

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tháng 4 đạt 1.754 triệu USD, tăng 2,3% so tháng trước và giảm 12,8% so cùng kỳ (trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 757 triệu USD, tăng 2,7% và giảm 10,4%). Lũy kế 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 7.325 triệu USD, giảm 5,1% so cùng kỳ năm trước (trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 3.160 triệu USD, giảm 4,8%), trong đó kim ngạch nhập khẩu trên hầu hết các mặt hàng đều có xu hướng giảm so cùng kỳ năm 2015 như: hóa chất giảm 24,7%; chất dẻo giảm 15,9%; phân bón giảm 5,6%;...

c) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân toàn Thành phố đạt 121.082 ha, giảm 1,8% so cùng kỳ. Nguyên nhân của sự sụt giảm này do: Nhà nước thu hồi đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số huyện. Trong đó: Lúa đạt 99.290 ha, bằng 99,6% kế hoạch và giảm 1,7% so cùng kỳ; ngô đạt 5.970 ha, giảm 4,3%; khoai lang 423 ha, giảm 26,6%; đậu tương 537 ha, giảm 10,4%; rau đậu các loại 10.832 ha, tăng 1,8%.Tính chung vụ Đông Xuân năm 2016, toàn Thành phố đã gieo trồng được 163.156 ha, giảm 5,9% so cùng kỳ. Trong đó: Lúa 99.290 ha, giảm 1,7%; ngô 15.974 ha, giảm 5%; rau đậu các loại 27.905 ha, tăng 1,3%... Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân giảm so với cùng kỳ chủ yếu do giảm diện tích gieo trồng cây vụ Đông và diện tích gieo trồng lúa vụ Xuân. Hiện nay, các loại cây trồng đang trong thời kỳ phát triển tốt. Tuy nhiên, đã xuất hiện sâu bệnh gây hại nhẹ trên một số cây.

- Chăn nuôi: số lượng đàn gia súc, gia cầm hiện tương đối ổn định và ước đạt như sau: Đàn trâu 25.306 con, tăng 2% so cùng kỳ; đàn bò 145.202 con, tăng 2,5%, đàn lợn 1.457 nghìn con, tăng 2,3%; gia cầm 26,7 triệu con, tăng 4,2%. Từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt, không xảy ra dịch bệnh tai xanh và cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng xảy ra trên 03 huyện và đã được kiểm soát, không phát sinh dịch.

- Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tháng 4 ước đạt 40 ha, lũy kế từ đầu năm ước đạt 75 ha, bằng 85,2% so với cùng kỳ năm 2015. Diện tích trồng rừng đạt thấp là do thời tiết đầu năm rét đậm, rét hại không thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của cây trồng; ngân sách về trồng và chăm sóc rừng chưa giao cho các địa phương cũng ảnh hưởng đến diện tích trồng và chăm sóc rừng của Thành phố. Trong tháng 4, sản lượng gỗ khai thác tăng 14%, củi khai thác tăng 8% so cùng kỳ 2015, không bị xảy ra cháy rừng trên địa bàn Thành phố.

- Thủy sản: Các hộ nuôi trồng thủy sản tiếp tục đầu tư thức ăn và nuôi thả bổ sung diện tích đã thu hoạch trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Diện tích nuôi thả tháng 4 đạt 1.100 ha, tăng 33,3% so cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, diện tích nuôi thả mới và nuôi lưu toàn Thành phố đạt 17.873 ha, giảm 8,7% so cùng kỳ (do thời tiết khô hạn từ đầu năm đến nay, chưa có đợt mưa lớn nào nên các ao, hồ mức nước rất thấp). Trong tháng 4, Sản lượng thủy sản ước đạt 5.250 tấn, giảm 2% so cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước đạt 27.962 tấn, tăng 14,7%.

d) Vận tải

Trong tháng 4, khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 0,2% so tháng trước và tăng 10,5% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng 0,6% và tăng 9,7%; doanh thu tăng 0,7% và 10,9%. Số lượt hành khách vận chuyển tăng 0,4% so tháng trước và 7,9% so cùng kỳ; số lượt hành khách luân chuyển tăng 1,4% và tăng 10,2%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 1,5% và 10,7%.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 3 ngày, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nghỉ 4 ngày, do đó nhu cầu đi lại tham quan, du lịch... của người dân sẽ tăng cao đột biến. Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp lễ, Hà Nội đã tăng cường 700 lượt xe cho cả đợt nghỉ lễ, tăng cường xe buýt trên các tuyến tại các bến xe để giải tỏa khách kịp thời; ngành vận tải đường sắt Hà Nội lập thêm 30 đoàn tàu để phục vụ hành khách đi tàu, xây dựng kế hoạch chạy tàu kèm theo chính sách khuyến mại giảm giá để phục vụ cho hai kỳ nghỉ này.

e) Thị trường giá cả

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tiếp tục tăng 0,32% so với tháng 3 và tăng 2,18% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nhóm giao thông có chỉ số tăng cao nhất do giá xăng dầu đã điều chỉnh tăng. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng tăng nhẹ do tình trạng khô hạn kéo dài, một số vùng sản xuất lương thực, thực phẩm bị ảnh hưởng đã làm giảm nguồn cung ra thị trường dẫn tới giá lương thực và thực phẩm tăng.

Trong tháng, chỉ số giá vàng tiếp tục tăng trở lại và tăng 0,21% thì chỉ số giá USD có diễn biến trái chiều, giảm 0,11%.

2. Tình hình thu chi ngân sách

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2016 là  61.859 tỷ đồng, đạt 36,5% dự toán. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) ước đạt 56.803 tỷ đồng, đạt 37,3% dự toán HĐND Thành phố giao; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 4.566 tỷ đồng, đạt 30,47% dự toán năm; thu từ dầu thô 490 tỷ đồng, đạt 21,31% dự toán năm. Thu ngân sách địa phương sau điều tiết ước thực hiện là 30.212 tỷ đồng, đạt 43,17% dự toán.

Ước chi ngân sách địa phương 4 tháng đầu năm 2016 là 16.823 tỷ đồng, đạt 22,8% dự toán năm. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 8.110 tỷ đồng, đạt 26,1% dự toán năm; chi thường xuyên 8.713 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán năm.

3. Tình hình đầu tư, phát triển doanh nghiệp

a) Vốn đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Tư đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 13,7% so tháng trước và tăng 41,8% so cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đạt 7.968 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ năm trước và đạt 26,1% kế hoạch năm 2016. Tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách 4 tháng đầu năm tăng đáng kể so cùng kỳ, các chủ đầu tư đang tích cực triển khai các dự án mới và dự án chuyển tiếp.

Đầu tư nước ngoài: Tính đến 28/4/2016, Hà Nội thu hút 1.074,7 triệu USD (đạt 71,6% so với kế hoạch). Trong đó, riêng quý I/2016, đạt 825,1 triệu USD (gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2015), đứng thứ 1 trên toàn quốc về thu hút FDI.  Dự kiến cả năm 20916, toàn Thành phố thu hút từ 1,4 – 2 tỷ USD.

b) Phát triển doanh nghiệp

Đến 25/4/2016, toàn thành phố có 6.763 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 15,96% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số vốn đăng ký thành lập mới là 46.212,36 tỷ đồng, tăng 21,05% so cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp giải thể là 359 doanh nghiệp, tăng 18,48% so cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 1.754 doanh nghiệp, gấp 2,15 lần so cùng kỳ năm 2015.

4. Tình hình văn hóa - xã hội:

Thành phố đã tổ chức triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016, tập trung truyền thông, thanh tra, kiểm tra, quyết tâm giải quyết những điểm nóng về an toàn thực phẩm. Lãnh đạo Thành phố đã ký kết biên bản thỏa thuận với Đại sứ quán Pháp về cải thiện môi trường thành phố Hà Nội; tham dự nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch trên địa bàn Thành phố: Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM - Hà Nội 2016, Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam “Vietnam EXPO”.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?