Thứ sáu, Ngày 19 tháng 1 năm 2018

Hướng dẫn

Hướng dẫn

 

  

Công dân, tổ chức, doanh nghiệp  khi có nhu cầu được giải quyết các thủ tục hành chính  thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, đề nghị tìm hiểu kỹ các Hướng dẫn có liên quan; thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi yêu cầu Sở giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

- Các mẫu Hồ sơ liên quan có thể tham khảo và tải xuống từ  Website của Sở theo địa chỉ:  www.hapi.gov.vn   hoặc tìm hiểu  mẫu được niêm yết công khai tại các Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30

các ngày từ thứ hai  đến thứ bẩy hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

các ngày từ thứ hai  đến thứ năm hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

           

2.1. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực:  

        - Đầu tư xây dựng; 

                    - Đầu tư nước ngoài;

Địa chỉ:            16 Cát Linh – Hà Nội

Điện thoại:      04 38 257 410 (Số máy lẻ: 1102; 1103)

2.2. Địa điểm Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực:

                        - Đăng ký kinh doanh ;

Địa chỉ:            Tầng 3 – Nhà B10A – Nam Trung Yên – Hà Nội

Điện thoại:      04 62 820 834 

Di Động: 0928383838

 

 

I - QUYỀN CỦA CÔNG DÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP:

1. Yêu cầu được giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

2. Đóng góp ý kiến theo Mẫu Phiếu tiếp nhận các góp ý của công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi vào Hòm thư góp ý đặt tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  hoặc theo địa chỉ chính của cơ quan.

3. Thông báo qua đường dây nóng hoặc khiếu nại, tố cáo những hành vi tiêu cực hoặc gây phiền hà, nhũng nhiễu công dân, tổ chức của cán bộ, công chức Sở theo quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Số điện thoại đường dây nóng: 

1. Hướng dẫn thủ tục Đăng ký doanh nghiệp

- 04. 23223666

- 04. 22629898

2. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp:

+ Đường dây nóng: 0928 383838;

+ Phòng Đăng ký kinh doanh: 04.62820834.

3. Tiếp nhận toàn bộ thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, công việc thuộc thẩm quyền của Sở:

+ Đường dây nóng: 0923 223322.

 

Hộp thư điện tử:                   duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Địa chỉ nhận đơn, thư:         Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Số 16 Phố Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Website:                                 www.hapi.gov.vn

 

II – NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP:

1. Khi có yêu cầu được giải quyết thủ tục hành chính, mỗi công dân, tổ chức phải tôn trọng cơ quan hành chính; khai đầy đủ, đúng các nội dung theo mẫu và nộp đủ hồ sơ theo quy định được niêm yết công khai tại Bộ phận TNHS và trả kết quả giải quyết TTHC.

2. Khi đến giao dịch để  thực hiện các thủ tục liên quan phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc Giấy ủy quyền khi nộp hồ sơ; Phiếu trả lời khi nộp bổ sung hồ sơ; Phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Nộp phí, lệ phí đầy đủ (nếu có) theo quy định.   

4. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

5. Trang phục lịch sự; Giữ gìn vệ sinh chung; Không gây mất trật tự, thực hiện văn hóa công sở. Không mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, hoá chất độc hại, tài liệu có nội dung phản động, đồi trụy và những hàng hoá cấm tiêu thụ vào cơ quan.