Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 230

Thông tin mời thầu gói thầu: Tổ chức đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn Hà Nội năm 2014

29/05/2014

Tên Bên mời thầu: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Tên gói thầu: Tổ chức đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn Hà Nội năm 2014 với quy mô 100 học viên

Tên dự án: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Nguồn vốn: ngân sách Thành phố và học viên đóng góp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 09 tháng 6 năm 2014 đến trước 14 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Địa điểm bán HSMT: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, phòng 105, số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 04.37151194, fax: 04.37759522.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ

Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, phòng 105, số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 04.37151194, fax: 04.37759522.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Bảo đảm dự thầu: không

HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2014, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội – số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT, tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?