Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 224

Thông tin mời thầu gói thầu: Chương trình Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

20/10/2014

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

                                  - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

 - Tên gói thầu: Chương trình Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

 - Tên dự án: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

 - Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và học viên đóng góp

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

 - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 21 tháng 10 năm 2014 đến trước 14 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2014.

 - Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội – Phòng 105 – 16 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội. Điện thoại: 043.7151194; Fax: 043.7759522

 - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ

 - Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội – Phòng 105 – 16 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội. Điện thoại: 043.7151194; Fax: 043.7759522

 - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 27 tháng 10 năm 2014.

 - Bảo đảm dự thầu: 0

  

 HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội – 16 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

                                  - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

 - Tên gói thầu: Chương trình Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

 - Tên dự án: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

 - Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và học viên đóng góp

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

 - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 21 tháng 10 năm 2014 đến trước 14 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2014.

 - Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội – Phòng 105 – 16 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội. Điện thoại: 043.7151194; Fax: 043.7759522

 - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ

 - Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội – Phòng 105 – 16 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội. Điện thoại: 043.7151194; Fax: 043.7759522

 - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 27 tháng 10 năm 2014.

 - Bảo đảm dự thầu: 0

  

 HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội – 16 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

-->
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?