Thứ hai, Ngày 23 tháng 10 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 349

Thông báo V/v nộp Báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp FDI trên địa bàn Hà Nội

08/04/2016

 Kính gửi:  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội  

Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, theo đó Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được lập theo kỳ báo cáo năm và được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 01/4/2016, đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố thực hiện nộp Báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh số 1 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Địa chỉ: B10A Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?