Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 188

Thông báo về việc xử lý vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

28/09/2016

  - Căn cứ quy định Điều 8 và Điều 33 Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp thuộc phạm vi mình quản lý lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định 50/2016/Đ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực từ 15/7/2016, theo quy định tại Điều 26 Nghị định nàyđối với hành vi vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Ngày 18/8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 806/TB-KH&ĐT đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp; Đến thời điểm hiện tại, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thay đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin còn khá lớn.

Để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị doanh nghiệp thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1.     Rà soát doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin

Đề nghị các doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có nghĩa vụ thực hiện việc công bố thông tin khẩn trương thực hiện thủ tục công bố tại cơ quan đăng ký kinh doanh Thành phố theo quy định, báo cáo tình hình tuân thủ quy định về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp và gửi kèm theo bản sao Biên lai thu phí hoặc ghi rõ số Biên lai  - ngày thu phí công bố thông tin trong báo cáo gửi về các Phòng Đăng ký kinh doanh (địa chỉ tầng 3 nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội).

Đặc biệt các doanh nghiệp đã có tên trong danh sách đăng ký tháng 07/2016 (chi tiết tại Danh sách kèm theo) đề nghị thực hiện thủ tục công bố thông tin và gửi báo cáo trước ngày 15/10/2016.

- Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thủ tục công bố thông tin, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển Thanh tra Sở xem xét, xử phạt theo quy định.

2. Thực hiện ghép thủ tục công bố thông tin ngay trong thủ tục thành lập mới/đăng ký thay đổi/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nhằm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ và số lần giao dịch thực hiện thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đồng thời khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan;

Nội dung đăng ký công bố thông tin chỉ cần ghi nhận trong cùng Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan (ghi bổ sung: Đề nghị đăng bố cáo tự động).

 Trân trọng  thông báo để Quý công dân, doanh nghiệp biết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?