Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 239

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

29/10/2013

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: Phòng 201 – A21, tập thể Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

       Mã số thuế: 0101906746

       Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0102025398

       Phòng Đăng ký kinh doanh  số 02 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

       Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

       Điện thoại:              04.62820837-2406                          

       Website:         www.hapi.gov.vn

       Căn cứ:

       - Luật doanh nghiệp;

       - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

        - Văn bản số 434/CV-CCTHA ngày 23/07/2013 của Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân (Kèm bản sao văn bản số 434/CV-CCTHA của Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân có bản sao các văn bản số 6062/CV-CCT-KK ngày 21/06/2013 và văn bản số 6802/CV-CCT–Ktra1 ngày 17/07/2013 của Chi cục thuế quận Cầu Giấy;

          Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 thông báo nội dung vi phạm của doanh nghiệp như sau: doanh nghiệp đã không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục vi phạm mục d Khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Thông báo này. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong Thông báo này mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì Phòng sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?