Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 233

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

29/12/2011

 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các thông báo của Cục Thuế Thành phố và các chi cục thuế các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội về việc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh,

Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội thông báo tới các doanh nghiệp (cụ thể tại danh sách dưới đây) có nội dung vi phạm điểm d, khoản 2, Điều 165 của Luật Doanh nghiệp về việc không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính.

Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp có tên trong danh sách đến trụ sở của các phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội (theo địa bàn tương ứng của các quận huyện đã đăng ký trụ sở chính do các phòng ĐKKD quản lý) để giải trình về nội dung trên trước ngày 15/03/2012. Sau thời hạn này, nếu người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp được yêu cầu không đến giải trình, hoặc nội dung giải trình không xác đáng thì các phòng ĐKKD sẽ xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

(Phân công quản lý theo địa bàn các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố của các phòng ĐKKD và danh sách các doanh nghiệp nêu trên cũng được đăng tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội: www.hapi.gov.vn).

Trân trọng thông báo để quý công dân và doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?