Thứ sáu, Ngày 19 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 200

Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướngmắc liên quan đối với một số loại dự án trên địa bàn Hà Nội

12/09/2017

         Thực hiện Quyết định số 3365/QĐ-UBND  ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Tổ công tác giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đối với một số loại dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trân trọng thông báo:

Từ ngày 11/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Văn phòng UBND Thành phố số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm đối với các loại hồ sơ, văn bản sau:

1. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án;

2. Quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư -PPP;

3. Quyết  định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, các dự án xây dựng công trình theo Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố;

4. Giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố quyết khó khăn vướng mắc liên quan thuộc thẩm quyền của UBND thành phố;

          Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có liên quan biết và thực hiện.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?