Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 252

Thông báo về việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án của doanh nghiệp FDI thuộc 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

21/04/2014

    Triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trụ sở chi nhánh/Văn phòng đại diện doanh nghiệp FDI thuộc tại 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm:
     I. Đối với Doanh nghiệp/Chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư
    1. Đối với trường hợp các đơn vị chỉ điều chỉnh thông tin về địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án
    - Các giấy tờ yêu cầu nộp, bao gồm:
    + 01 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu Phụ lục I-5, Phụ lục I-6 (ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam);
     + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư;
    + Giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của người đại diện theo pháp luật đối với người nộp hồ sơ và người nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
     + Người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần xuất trình bản gốc chứng thực cá nhân (CMND hoặc Hộ chiếu) khi đến liên hệ công tác.
     - Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
     - Phí, lệ phí: Không thu phí.
     - Kết quả: Văn bản xác nhận của UBND Thành phố.
     Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh lãng phí thời gian, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND Thành phố ký văn bản xác nhận việc điều chỉnh thông tin về địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án của doanh nghiệp. Văn bản sẽ là bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho doanh nghiệp, thông tin điều chỉnh sẽ được cập nhật tại Giấy chứng nhận đầu tư trong lần điều chính tiếp theo của doanh nghiệp.
    2. Đối với trường hợp Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án/hoặc kèm theo việc thay đổi các nội dung khác.
     - Thủ tục thực hiện: Đề nghị lập hồ sơ theo quy định tại thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định đã hướng dẫn tại website Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://www.hapi.gov.vn
     - Thời gian giải quyết: Theo quy định đối với từng thủ tục đã niêm yết tại website Sở Kế hoạch và Đầu tư.
     - Kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
    II. Đối với Chi nhánh/Văn phòng đại diện
     - Thủ tục thực hiện: Đề nghị lập hồ sơ theo quy định tại thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), Văn phòng đại diện đã hướng dẫn tại website Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://www.hapi.gov.vn
     - Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
     - Phí, lệ phí: Không thu phí.
     - Kết quả: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/VPĐD.
     Trong trường hợp cần hướng dẫn hoặc có thắc mắc, đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, số điện thoại: 04.38260257.
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?