Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 251

Thông báo về việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin địa chỉ của các đơn vị thuộc 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

17/04/2014

    Triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin địa chỉ của các đơn vị tại 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm:

    1. Đối với trường hợp các đơn vị chỉ điều chỉnh thông tin về địa chỉ:

    + Các giấy tờ yêu cầu nộp, bao gồm:

        - 01 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-5 (ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

        - 01 Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu Phụ lục II-6 (ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

        - Bản chính Giấy chứng nhận ĐKDN/ĐKHĐ cũ và Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế của các đơn vị (trường hợp đơn vị chưa được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận ĐKHĐ theo mẫu mới);

        - Giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện đối với người nộp hồ sơ và người nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

    + Người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần xuất trình bản gốc chứng thực cá nhân (CMND hoặc Hộ chiếu) khi đến liên hệ công tác.

    + Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

    + Phí, lệ phí: Không thu phí.

    2.  Đối với trường hợp đơn vị điều chỉnh thông tin về địa chỉ và kèm theo các nội dung thay đổi khác, đề nghị lập hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định.

    Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?