Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 228

Thông báo về việc thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ đăng ký trước số tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và dịch vụ bưu chính nhận hồ sơ, chuyển phát kết quả đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu

07/11/2017

 Kính gửi:    

Các tổ chức, công dân thực hiện thủ tục đăng  ký  doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

 Thực hiện Đề án Cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện số 40/ĐA-KH&ĐT ngày 9/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, bắt đầu từ tháng 11/2017, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thí điểm một số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

1. Dịch vụ đăng ký trước số tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp:

Tại thời điểm chuẩn bị hồ sơ thành lập mới/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể lựa chọn số tài khoản ngân hàng tại các chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng được cung cấp sẵn trên Cổng thông tin điện tử - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Số tài khoản này sẽ được ngân hàng xác nhận tạm cấp để doanh nghiệp kê khai vào phần thông tin đăng ký thuế trong hồ sơ nộp tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ này giúp cho doanh nghiệp giảm bớt số lần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh, đồng thời có thể lựa chọn số tài khoản ngân hàng và trụ sở chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng theo yêu cầu.

2. Dịch vụ bưu chính nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu:

Bưu điện Hà Nội thí điểm cung cấp dịch vụ nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh, nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp và chuyển phát kết quả tới địa chỉ theo yêu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng dịch vụ theo hình thức trực tuyến hoặc tại quầy giao dịch của Bưu điện Hà Nội đặt tại trụ sở Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trong giai đoạn 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội hỗ trợ đối với trường hợp: Người đại diện theo pháp luật trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ với Bưu điện. Giai đoạn tiếp theo, Sở sẽ tiếp tục xem xét việc hỗ trợ đối với các tổ chức/cá nhân được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xin thông báo để các tổ chức, công dân tham khảo và đăng ký sử dụng dịch vụ tại Công thông tin điện tử - Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: www.hapi.gov.vn.

           Trân trọng./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?