Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 259

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000987 ngày 16/5/2011.

10/03/2014

     Ngày 24/02/2014 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc chấm dứt dự án trước thời hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà làm việc và văn phòng cho thuê tại ngõ 335 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội của Công ty cổ phần xâp lắp công nghiệp thực phẩm, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000987 ngày 16/5/2011 do UBND thành phố Hà Nội cấp, đồng thời thông báo việc thu hồi dự án này đến các đơn vị có liên quan.
     Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm khẩn trương nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư 01121000987 ngày 16/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (địa chỉ số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội).
     Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư nêu trên để các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện trong công tác quản lý đầu tư và các công việc có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?