Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 153

Thông báo Về việc thanh lý tài sản cố định tại cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội năm 2017

31/05/2017

 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tiến hành thanh lý một số tài sản không còn sử dụng được và không còn nhu cầu sử dụng đợt 1/2017

(Danh mục tại phần file đính kèm)

Thời hạn đăng ký: trước ngày 06/-6/2017

Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?