Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 170

Thông báo về việc nộp phí thẩm định dự án đầu tư.

21/12/2016

     Căn cứ Luật phí và lệ phí;
    Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;
   Căn cứ kết luận của Kiểm toán Nhà nước kèm theo Công văn số 624/KVI-TH ngày 22/11/2016 của Kiểm toán Nhà nước khu vực I;
 

     Sau khi rà soát danh mục các đơn vị phải nộp phí thẩm định dự án đến tháng 5/2015 và các đơn vị đã nộp phí thẩm định dự án đến 15/12/2016. Hiện nay còn một số đơn vị chưa hoàn thành việc nộp phí thẩm định dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Chi tiết tại biểu đính kèm).
     Đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiêm túc thực hiện việc nộp phí thẩm định dự án để Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổng hợp nộp ngân sách theo quy định. Trường hợp các đơn vị không nộp phí thẩm định dự án, đến hết quý I/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.
     Chi tiết thông tin của đơn vị nhận tiền phí thẩm định dự án như sau:
     -    Tên đơn vị :     Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
     -    Địa chỉ:         Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
     -    Mã ĐVQHNS: 1083602
     -    Số tài khoản:    3511.0.1083602 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
     (Hoặc nộp tiền mặt tại Bộ phận một cửa - số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội)
     Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo./.
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?