Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 160

Thông báo về việc nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 02-9 năm 2017

01/09/2017

            Thực hiện chế độ nghỉ Lễ theo quy định của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo lịch nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 02/9 năm 2017 như sau:

 Thời gian nghỉ Lễ:

- Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Sở được nghỉ nghỉ làm việc từ ngày 02/9/2017 - Thứ Bảy đến hết ngày 04/9/2017 - Thứ Hai (Trong đó, ngày 04/9 – thứ Hai là ngày nghỉ bù cho ngày 02/9 – Thứ Bảy).

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?