Thứ ba, Ngày 16 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 82

Thông báo Về việc kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

27/09/2016

 Kính gửi:  Các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

 
Thực hiện Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư trong công tác tiếp nhận hồ sơ và cấp mã số dự án đầu tư, giải quyết hồ sơ hành chính trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo một số nội dung liên quan đến việc kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư như sau:
1. Trước khi thực hiện nộp hồ sơ đối với các TTHC lĩnh vực Đầu tư nước ngoài tại Bộ phận Một cửa đầu tư nước ngoài thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đề nghị nhà đầu tư /doanh nghiệp kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: http://fdi.gov.vn                         hoặc http://dautunuocngoai.gov.vn.  
2. Đối với các trường hợp nhà đầu tư khi đến nộp hồ sơ tại địa chỉ trụ sở 16 Cát Linh, Hà Nội mà chưa thực hiện việc kê khai trực tuyến:
 - Bộ phận Một cửa có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định: hướng dẫn nhà đầu tư vào Phòng hướng dẫn, hỗ trợ, kê khai thông tin dự án đầu tư nước ngoài (phòng 107) để được Bộ phận tư vấn thuộc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng để truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và kê khai trực tuyến thông tin dự án.
- Sau khi đã kê khai thành công, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa lĩnh vực ĐTNN.
4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/9/2016.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo để các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết và thực hiện.
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?