Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 251

Thông báo về việc giảm thời gian giải quyết TTHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

09/12/2013

    Tích cực thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 19/6/2013 của UBND Thành phố về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hà Nội , trên cơ sở rà soát các quy định của pháp luật và thực tế giải quyết các TTHC tại Sở,

    Từ ngày 01/12/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giảm thời gian giải quyết TTHC từ 05 ngày làm việc theo quy định xuống còn 03 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ) áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp với 03 TTHC sau: tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; đăng ký hoạt động trở lại.
    Đối với các TTHC khác, Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục chủ động rà soát để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền quyết định, đồng thời khuyến khích quý công dân, doanh nghiệp đóng góp những ý tưởng, sáng kiến nhằm tiếp tục đơn giản hóa, hợp lý hóa quá trình giải quyết các TTHC tiếp nhận tại Sở.
    Các ý kiến góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ:
        Trụ sở chính:  Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
        Email:   duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn
        Điện thoại:   043.825.6637  -  Fax:  043.825.1733
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?