Thứ ba, Ngày 16 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 82

Thông báo về việc cung cấp số điện thoại liên hệ giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp.

11/06/2013

 THÔNG BÁO

 

      Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 156/TB – UBND ngày 20/5/2013 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách đường dây nóng của các Sở, Ngành là thành viên Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, phối hợp với sở Thông tin truyền thông đăng danh sách các số điện thoại “Đường dây nóng” trên cổng thông tin điện tử thành phố.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh bạ điện thoại “Đường dây nóng” các sở, ngành (phụ lục kèm theo) để tổ chức, công dân tiện liên hệ công tác.

 

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?