Thứ ba, Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 177

Thông báo về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

24/07/2017

         Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc chấn chỉ kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin như sau:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chức danh: Giám đốc Sở

Điện thoại: 0914668899 ;  Email: nguyenmanhquyen_sokhdt@hanoi.gov.vn

2. Việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Người phát ngôn) sẽ ủy quyền thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đối tượng được ủy quyền là các đồng chí Phó Giám đốc Sở. Hình thức, thời gian, nội dung ủy quyền được thực hiện bằng văn bản và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

3. Việc công bố thông tin Người phát ngôn

Tên, chức danh, điện thoại, hòm thư điện tử của Người phát ngôn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: www.hapi.gov.vn và cổng giao tiếp điện tử Hà Nội./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?