Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 230

Thông báo về việc công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

23/06/2014

 

A.  Thông tin chung :

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án : Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

2. Địa chỉ : Số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Điện thoại : 04.38256.637.

B. Nội dung công bố danh mục dự án :

Căn cứ các quy định :

-   Thông tư Liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 (khoản 1.B điều 2; khoản I.6 phụ lục 1; mẫu 9 phụ lục 2) Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu;

-  Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý  đầu tư và xây dựng đối với các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (Nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1 năm 2014), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm đăng ký trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải cuối cùng trên báo Đấu thầu ( Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 02/07/2014 đến 17h00 ngày 15/08/2014 - trong giờ hành chính).      

Nội dung văn bản do nhà đầu tư quan tâm đăng ký đề nghị thực hiện theo khoản 5 điều 16 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội (bao gồm: tên nhà đầu tư, địa chỉ, người đại diện, chức vụ, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh chủ yếu, năng lực trong lĩnh vực đầu tư  tương tự,  năng lực tài chính...) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: số 16 phố Cát Linh- Đống Đa –Hà Nội. Điện thoại:0438. 356 637).

Trường hợp các nhà đầu tư cần biết thêm thông tin về dự án dự kiến tham gia đầu tư đề nghị liên hệ :

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư); Địa chỉ : Phòng 604, số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại liên hệ : 04.39263479

(Danh mục dự án chi tiết xem file đính kèm )

 

 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?