Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 269

Thông báo Về việc công bố đăng tải thông tin Dự án xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn I) theo hình thức hợp đồng BT

20/10/2017

      Ngày 21/9/2017, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 6570/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn I) theo hình thức hợp đồng BT.

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố và đăng tải thông tin về Dự án xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn I) theo hình thức hợp đồng BT kể từ ngày 20/10/2017.

Nội dung chi tiết về dự án tại phụ lục đính kèm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo để các tổ chức cá nhân liên quan được biết.

Trường hợp cần tìm hiểu thêm thông tin về dự án đề nghị liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (Văn phòng Sở; Phòng 205; Điện thoại liên hệ: 04 38256637)


Phụ Lục


1. Tên dự án và loại hợp đồng dự án: Dự án xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn I) theo hình thức hợp đồng BT.

2. Mục tiêu:

- Lấy nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ với lưu lượng Q=72m3/s để cấp nước tưới cho khoảng 40.483ha đất canh tác thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ; tạo nguồn cấp nước cho sông Tô Lịch (5m3/s) và các nhu cầu dùng nước khác.

- Tiêu nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng cho 9.200ha của các huyện Đan Phượng, Từ Liêm, Hoài Đức thuộc khu vực phía Tây Hà Nội với lưu lượng 170 m3/s (giai đoạn 1 là 70m3/s, giai đoạn 2 là 100m3/s);

- Cải thiện môi trường sinh thái, chất lượng nước; kết hợp phát triển giao thông thủy;

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

3. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng cống lấy nước Liên Mạc tại vị trí K52+626 đê hữu Hồng với lưu lượng thiết kế 72m3/s, hình thức cống ngầm, kết cấu BTCT; cống gồm 3 cửa 6x5m và 01 cửa thông thuyền 6x8m;

- Xây dựng trạm bơm Liên mạc công suất 70m3/s cạnh cống lấy nước Liên Mạc với các hạng mục: Nhà máy, bể xả, bể hút, cống xả qua đê, kênh dẫn xả ra sông Nhuệ;

- Xây dựng tuyến kênh từ cống Liên Mạc mới đến cống Miệng Hổ, lưu lượng thiết kế 170m3/s (đủ cho công suất trạm bơm giai đoạn 1 là 70m3/s và giai đoạn 2 là 100m3/s);

- Xây dựng cống điều tiết nằm hạ lưu cống lấy nước Liên Mạc, lưu lượng thiết kế 170m3/s, cống 6 cửa rộng 6,0m;

- Xây dựng kênh dẫn nước từ bể xả vào kênh dẫn cống Liên Mạc mới đến cống Miệng Hổ (sau cống điều tiết), dạng cống hộp BTCT, khẩu diện (2x2,5)m;

- Xây dựng cầu qua sông Nhuệ, tải trọng H30-XB80, cầu 03 nhịp mỗi nhịp 22m, mặt cầu rộng 9,0m;

- Cải tạo, nâng cấp sông Nhuệ từ cống Liên Mạc cũ đến cống Miệng Hổ;

- Xây dựng nhà quản lý công trình;

- Xây dựng hệ thống điện cao, hạ thế và thiết bị điện của máy bơm;

- Mua sắm, lắp đặt các thiết bị cơ khí của trạm bơm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

5. Tóm tắt yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng dự án: Trạm bơm đầu mối cấp đặc biệt.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.635.082 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay theo quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Các khu đất dự kiến thanh toán cho công trình BT gồm:

(1) Khu đất 1: 15 ô đất chưa giao nhà đầu tư tại khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm: (HH01, HH04, HH05, HH07, HH08, HH09, HH12, TT-05, TT-06, TT-07, TT-08, TT-09, TT-10, TT-13, TT-15), tổng diện tích khoảng 10,1ha (đã được phê duyệt theo Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND Thành phố Hà Nội).

(2) Khu đất 2: thuộc Dự án Parkcity Lakeside Hanoi diện tích: 35,23ha. (thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị N3 đã được phê duyệt theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 12/02/2013 của UBND Thành phố Hà Nội).

Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2020.

9. Trạng thái dự án: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

10. Địa chỉ liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Văn phòng Sở; Phòng 205; Điện thoại liên hệ: 04 38256637.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?