Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 151

Thông báo về việc công bố đăng tải thông tin dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải lưu vực Long Biên - Hà Nội nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây (NMXLNT Phúc Đồng và An Lạc) theo hình thức đối tác công tư

02/08/2017

        UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về việc phê duyệt đề xuất dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải lưu vực Long Biên - Hà Nội nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây (NMXLNT Phúc Đồng và An Lạc) theo hình thức đối tác công tư.

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội công bố và đăng tải thông tin về đề xuất dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải lưu vực Long Biên - Hà Nội nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây (NMXLNT Phúc Đồng và An Lạc) theo hình thức đối tác công tư kể từ ngày 10/8/2017. (Nội dung chi tiết về dự án tại phụ lục đính kèm)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trân trọng thông báo để các tổ chức cá nhân liên quan được biết.

Trường hợp cần tìm hiểu thêm thông tin về dự án đề nghị liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (Văn phòng Sở; Phòng 205; Điện thoại liên hệ: 02438256637)

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?