Thứ ba, Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 177

Thông báo về việc công bố đăng tải dự án xây dựng Làng Sinh thái đồi Gia Nông; địa điểm đầu tư: xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

19/09/2013

 

UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 6484/UBND-KH&ĐT ngày 04/9/2013 về việc chấp thuận đề xuất dự án và cho phép đăng thông tin mời đầu tư dự án xây dựng Làng Sinh thái đồi Gia Nông; địa điểm đầu tư: xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;
Thực hiện các quy định của nhà nước và thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng và nhiệm vụ được UBND thành phố Hà Nội giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố và đăng tải thông tin thông tin mời đầu tư dự án xây dựng Làng Sinh thái đồi Gia Nông; địa điểm đầu tư: xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trên Báo Đấu thầu kể từ ngày 20/9/2013.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đăng ký.
          Nội dung chi tiết dự án và thủ tục đăng ký đầu tư được công bố, đăng tải trên báo Đấu thầu theo quy định tại thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.
          Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án thực hiện đăng ký theo quy định được đăng tải trên báo Đấu thầu; Trường hợp cần tìm hiểu thêm thông tin về dự án đề nghị liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Phòng Kế hoạch Văn hóa Xã hội; Địa chỉ : Phòng 402, Số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại 093663. 0694)./.

                                                          SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?