Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 259

Thông báo về thời hạn nộp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2013

10/01/2014

    Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về giám sát đầu tư theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này. Nội dung cụ thể các biểu mẫu báo cáo như sau:
    Mẫu số 3: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư Qúy, 6 tháng, cả năm đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
    Mẫu số 4: Báo cáo, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
    Mẫu số 5: Báo cáo, giám sát đánh giá kết thúc đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
    Mẫu số 6: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác.
    Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 20/01/2014.
    Doanh nghiệp có thể gửi báo cáo qua địa chỉ Email: fdihanoi@gmail.com
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?