Thứ ba, Ngày 16 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 82

Thông báo về hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Vincom Retail

11/06/2013

 

 

  Kính gửi: Công ty CP Vincom Retail

(Địa chỉ: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

         Ngày 3/6/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhận được Hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty CP Vincom Retail - Số Giấy chứng nhận ĐKDN 0105850244, do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/4/2012, thay đổi lần thứ hai ngày 14/5/2013, hồ sơ bao gồm Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vincom Retail v/v thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ kèm theo Phụ lục 1 Quyền kèm theo cổ phần ưu đãi; Bản giải trình đáp ứng tỉ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Hồ sơ đăng ký chào bán theo nhiều đợt với tổng số cổ phần chào bán dự kiến là 641.000.000 cổ phần phổ thông và 462.000.000 cổ phần ưu đãi để tăng vốn điều lệ. Đối tác mua cổ phần theo danh sách dự kiến của Công ty CP Vincom Retail gồm: WP Investments III B.V, Credit Suisse AG, Singarpore Branch,Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội.

         Căn cứ Văn bản số 1337/BKHĐT - ĐKKD ngày 1/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu, hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty CP Vincom Retail đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

         Công ty CP Vincom Retail có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần theo phương án đăng ký và quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

          Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, Công ty CP Vincom Retail đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ và Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?