Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 166

Thông báo mời thầu gói thầu: Hỗ trợ đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn thành phố Hà nội năm 2013

11/07/2013


- Tên Bên mời thầu:  Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

                                   - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội

- Tên gói thầu: Hỗ trợ đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn thành phố Hà nội năm 2013.

- Tên dự án: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà nội giai đoạn 2011-2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp và học viên đóng góp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 13  tháng  07 năm 2013 đến trước 14 giờ, ngày 29 tháng 7 năm 2013.

Địa điểm bán HSMT: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội - Phòng 105 - 16 Cát Linh - Đống Đa - Hà nội . Điện thoại: 043.7349431; Fax: 043. 7759522

- Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000đ

- Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội - Phòng 105 - 16 Cát Linh - Đống Đa - Hà nội . Điện thoại: 043.7349431; Fax: 043. 7759522

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 29/7/2013

- Bảo đảm dự thầu: 0

HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ ngày  29  tháng  07  năm  2013, tại  trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội - 16 Cát Linh - Đống Đa - Hà nội

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?