Thứ năm, Ngày 23 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 243

Thông báo mời đầu tư Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị giáo dục tại đất Chầm Me và Vây Dưới thôn Dương Danh, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

15/06/2012

 

Dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị giáo dục tại đất Chầm Me và Vây Dưới thôn Dương Danh, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội do Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Phương Nam đề xuất được thực hiện thẩm tra theo quy trình liên thông và đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận với các nội dung cơ bản: quy mô diện tích khoảng 15.000 m2; tổng mức đầu tư dự kiến 48,4 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự kiến: 2013-2015; hiện trạng đất đai: đất công ích do UBND xã Dương Xá quản lý và đất nông nghiệp giao cho các hộ dân theo Nghị định 64/CP, chưa được GPMB; vị trí: phía Đông Nam giáp đường hiện có, các phía còn lại giáp đất công nghiệp, dân cư hiện có (Công ty TNHH Stanley, Công ty cổ phần hoá nhựa Tú Phương…).
Đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án nêu trên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (địa chỉ: 16 Cát Linh-Đống Đa-Hà Nội) văn bản đăng ký (gồm tên nhà đầu tư, địa chỉ, người đại diện liên hệ, số điện thoại, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và các tài liệu chứng minh sơ bộ năng lực theo quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:
- Bản sao (công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu pháp lý tương đương về pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp;
- Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm: Báo cáo tài chính năm gần nhất của doanh nghiệp (do Nhà đầu tư lập, tự chịu trách nhiệm); Danh mục các dự án Nhà đầu tư đang thực hiện, kèm theo các thông tin về thời hạn khởi công hoàn thành, mức vốn đầu tư (trong đó chia ra: vốn thuộc sở hữu của Nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án, các nguốn khác) và tài liệu pháp lý liên quan của từng dự án.
Thời hạn đăng ký: từ ngày 30/5/2012 đến trước 17h00 ngày 29/6/2012 (trong giờ hành chính)./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?