Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 182

Thông báo lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2017

26/04/2017

 Thực hiện chế độ nghỉ Lễ theo quy định của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo lịch nghỉ Lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2017 như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Sở được nghỉ nghỉ làm việc từ ngày 29/4/2017 - Thứ Bảy đến hết ngày 02/5/2017 - Thứ Ba (Trong đó, ngày 02/05 – thứ Ba là ngày nghỉ bù cho ngày 30/04 - Chủ nhật).

* Riêng các hoạt động giao dịch, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ phận “một cửa” của Sở làm việc bình thường vào sáng Thứ Bảy, ngày 29/4/2017.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?