Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 199

Thông báo lấy ý kiến góp ý quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội

13/07/2017

       Thành phố Hà Nội đăng tải Dự thảo quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội hoặc hộp thư: pthkh-_sokhdt@hanoi.gov.vn trước ngày 20/8/2017.

          Trân trọng cảm ơn./.”
(Nội dung dự thảo xem tại file đính kèm)
 

Tài liệu đính kèm
Ý kiến đóng góp

Họ và tên (*)

Email (*)

Địa chỉ (*)

Điện thoại (*)

Cơ quan (*)

Tiêu đề (*)

Đính kèm

Nội dung (*)

Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?