Thứ ba, Ngày 16 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 82

Thông báo chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội - Năm 2016

12/12/2016

Căn cứ Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016;

                Căn cứ Hướng dẫn số 2924/HD-SNV ngày 30/11/2016 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hướng dẫn thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen và công chức cấp xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp Nhà nước có 5 năm kinh nghiệm;

                Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016 vào làm việc tại Sở như sau:  

I. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành cần tuyển:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành cần tuyển:

 

Stt

Phòng, ban thuộc Sở

Vị trí việc làm

Mã số ngạch công chức

Tổng chỉ tiêu

Ngành, chuyên ngành cần tuyển

Ghi chú (đối tượng tiếp nhận)

1

Văn phòng

Kế toán

06.031

1

Kế toán

Viên chức 5 năm kinh nghiệm

2

Phòng Đô thị

Thẩm định dự án đầu tư

01.003

1

Kinh tế xây dựng

Phó Trưởng phòng trở lên thuộc doanh nghiệp Nhà nước, có 05 năm kinh nghiệm

 

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ trong tuyển dụng; Nội dung, hình thức sát hạch và xác định người trúng tuyển:

1. Chi tiết nội dung tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016 (văn bản gửi kèm theo).

2. Nội dung ôn tập và tổ chức sát hạch: Hội đồng kiểm tra sát hạch của Thành phố công bố nội dung ôn tập vào ngày 05/01/2017; dự kiến tổ chức sát hạch vào ngày 15/01/2017.

III. Tiếp nhận hồ sơ:

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện dự tuyển, quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển, những người có đủ điều kiện nộp đơn theo mẫu (mẫu số 2 gửi kèm), hồ sơ và lệ phí theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cụ thể:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/12/2016 đến 17h ngày 27/12/2016 (trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật; tiếp nhận trong giờ hành chính: Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, số 16 Cát Linh, Đ ống Đa, Hà Nội.

3. Mức thu lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/thí sinh; Thí sinh nộp lệ phí cùng với thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Văn phòng Sở thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016 tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của Sở để mọi người biết và thực hiện.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thành lập Ban Sơ tuyển hồ sơ đăng ký tuyển dụng để thu nhận hồ sơ của những người có đủ điều kiện nộp hồ sơ.

 

3. Chịu trách nhiệm thường trực giúp Giám đốc Sở triển khai các nội dung công việc liên quan tới công tác tuyển dụng công chức của Sở năm 2016./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?